Helsekontroll av stamfisk og rogn – tiltak for å hindre eggassosiert smitte

Nr. 4 / 2005

Last ned som PDF Kunnskapsbrevlogo

 

 

For Aqua Gen har forebyggende fiskehelse alltid vært en integrert del av avlsarbeid og rognproduksjon. Med vår sentrale posisjon i verdikjeden, og som den største leverandør av ”såkorn” til oppdrettsnæringen, hviler det et spesielt ansvar på Aqua Gen. Et av hovedmålene i vårt forebyggende fiskehelseprogram er å eliminere risikoen for eggassosiert smitte.

På dette området har Aqua Gen vært en initiativtager og motor i den faglige utviklingen og implementering av nye kunnskapsbaserte rutiner. Aqua Gen deltar i flere FoU-prosjekter med tanke på forbedring av forebyggende helsearbeid innen stamfiskhold og rognproduksjon, (se kunnskapsbrev 7/2005).

Aqua Gen systemet har implementert ulike virkemidler som rettes inn på tre nivåer for å hindre at smittsomme agens kan overføres til mottaker av rogn. Virkemiddelapparatet blir stadig revidert og justert basert på ny kunnskap og metodikk utviklet av vår FoUavdeling i samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner og forvaltningsapparat:

Nivå 1
Mål

Unngå introduksjon av smittsomme agens i stamfiskbestander og optimalisere driftsforhold for å forebygge stressindusert sykdom.

Virkemidler

 • Lokalisering av stamfiskanlegg
 • Ernæring tilpasset produksjon av stamfisk
 • Produksjonsintensitet

Nivå 2
Mål

Påvise smittsomme agens i stamfisk og eliminere bestander/individer med smitte.

Virkemidler

 • Kontinuerlig helseovervåking gjennom hele produksjonssyklusen for stamfisk
 • Intensivert undersøkelse- og screening program på selektert rognproduserende stamfisk
 • Stor kapasitet for ”singel-inkubering” og effektive sporingssystemer mellom stamfisk og rognbatcher

Nivå 3
Mål

Opprettholde effektiv smittebarriere mellom produsent og mottaker av rogn.

Virkemidler

 • Desinfeksjonsrutiner på ulike stadier gjennom rognproduksjonen

En mer detaljert beskrivelse av virkemidlene på nivå 2 og 3 er presentert i flytdiagrammet på neste side.

pic2_NOI ferskvanns og sjøfasen blir fiskehelsen overvåket av erfaren veterinær/fiskehelsebiolog: Anleggene får jevnlige besøk. Det foretas obduksjon av dødfisk og laboratoriemessige undersøkelser i eget laboratorium eller ved innsending til sentrale laboratorier. Driftspersonalet gis opplæring i driftshygiene og fiskesykdommer for å kunne oppdage sykdom så tidlig som mulig.

 

 

 

Fra ca 8 måneder før stryking starter en intensivert overvåknings-periode:

 • All selvdød fisk blir obdusert og undersøkt laboratoriemessig på indikasjon.
 • Dødfisk blir undersøkt laboratoriemessig mhp. BKD.
 • Streng sortering før landsetting – all fisk med synlige deformiteter blir slaktet.
 • Pre-screening mhp. IPN utføres på utsortert stamfisk som ikke går til rognproduksjon. IPN-frekvens i bestandene evalueres.

 

 

 

Rutiner ved stryking og levering av øyerogn:

 • Hver stamfisk blir obdusert av veterinær/-fiskehelsebiolog.
 • Individuell testing for IPN-virus (ved eksport og etter kundeønske).
 • Rogn fra fisk med deformiteter blir kassert.
 • Desinfeksjon av nybefruktet rogn i 100 ppm jodofor i 10 minutter.
 • Driftshygienisk skille før og etter desinfeksjon.
 • Desinfeksjon av rogn i 100 ppm jodofor ved levering.
 • Hver leveranse følges opp hos kunde mhp. klekkesuksess, dødelighet m.v.