Lang leveringssesong

Rogninfologo

2008

 

 

Siste strykedag for produksjon av seinrogn var hos Aqua Gen Tingvoll, 11. februar 2008. Denne rogna skal leveres i slutten av mai 2008, og dette tidspunktet representerer en forlengelse av sesongen med ca en måned i forhold til i fjor.

Leveringen av rogn vil denne sesongen dermed strekke seg fra 6. november 2007 til 20. mai 2008. Produksjonen av både tidlig- og seinrogn krever lys- og temperaturstyring av stamfisken, og denne prosessen har vært vellykket.

Stryking av regnbueørret pågår ennå ved Aqua Gen Hemne, og vil fortsette frem til 14. mars 2008. Denne stamfisken blir også styrt ved hjelp av lys og temperatur for å kunne produsere seinrogn.