Døgngrader er ikke et absolutt begrep

Nr. 1 / 2008

Rogninfologo

 

 

Tidspunkt for klekking av lakserogn blir ofte beregnet å inntreffe 500 døgngrader etter befruktning. Dette gjelder hvis rogna har ligget på 6-8 °C hele tiden.

1a61ceb663d0cc4731fI løpet av produksjonssyklusen blir rogna ofte oppbevart ved temperaturer under 6 °C. Dette er et nøvendig tiltak for å kunne levere rogn i henhold til ønsket tidspunkt. Rogn som har gått på lav temperatur (< 6 °C) vil generelt klekke ved en døgngradssum under 500 (se figuren som viser antall døgngrader fra befruktning til klekking ved ulike temperaturer (basert på Chrisp, 1981)).

Ved estimering av klekketidspunktet er det viktig å vite hvilken temperatur som er benyttet før levering (oppgitt på leveringspapirene) og etter innlegging i klekkeriet. Dette kan også beregnes hvis rogna har vært eksponert for perioder med ulike temperaturer i denne fasen.

Tilbakemeldingene fra kundene viser at rogn fra Aqua Gen denne sesongen har klekket ved litt i underkant av 500 døgngrader, og resultatene fra klekking og startfòring har vært svært gode.