Prestasjonsmåling

Nr. 2 / 2008

Rogninfologo

 

 

Fra alle rognleveranser ønsker vi å samle inn data om klekkesuksess, plommesekk- og startfòringsfase. På denne måten får vi kunnskap om materialets prestasjoner under ulike forhold og hvilke faktorer som har betydning for overlevelse, vekst og kvalitet.

1d3cd155d3dd675de70Alle som leverer utfylt produktoppfølgingsskjema vil få sine data presentert og sammenlignet med andre anleggs prestasjoner for inneværende og tidligere sesonger. I tillegg vil vi gjennomføre bedriftsbesøk for å diskutere resultatene i egen produksjon. Alle data blir presentert anonymt i oppsummeringen. Produktoppfølgingsskjemaet finner du her.