Rognsesongen er i gang

Nr. 3 / 2008

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

Rognsesongen 08/09 blir innledet denne uken med stryking ved to av våre stamfiskstasjoner. Dette innebærer at rognleveransene ut til klekkeriene vil starte som planlagt i uke 44-45.

Bilde-2-2008Tilvekst og helsetilstand for årets stamfisk har vært meget god gjennom sjøvannsfasen. Med en historisk høy gjennomsnittsvekt (13 kg), lav dødelighet (5 %) fra utsett i april 2006 og frem til landsetting i juni 2008, samt en god modning både hos hann og hofisk ligger forholdene til rette for en god rognsesong.

Vi har for fjerde år på rad screenet stamfiskpopulasjonene for PD- og ILA-virus uten positive funn. Vi har i alle år også undersøkt stamfisken for BKD med negativt resultat. For kunder som ønsker testing for aktuelle sykdomsagens av foreldrefisken til sin spesifikke rognleveranse, kan dette utføres på bestilling.

Vi har meget god sikring på stamfisken ved at flere anlegg har ”back-up” fisk gående. Totalt legger vi opp til å produsere minimum 30 % for mye stamfisk for å sikre at det ikke blir for lite rogn hvis en krisesituasjon skulle oppstå. Fordelingen av stamfisk på fem anlegg med ulik lokalisering er også en del av sikringsplanen.

Det er gjort store investeringer på landanlegget i Aqua Gen avd. Hemne for å forbedre mulighetene for temperaturstyring. Dette gir økt fleksibiliteten i produksjonen slik at vi kan utvide leveringssesongen til 10 måneder i året fra november til august.

Oppsummering av rognsesongen 2007/2008

Rognmarkedet i Norge

Markedet for lakserogn sesongen 2007/2008 var 350 millioner rognkorn i Norge. Dette er en økning på 11 % fra 2006/2007 (315 milioner). Rogn av Aqua Gen-materiale utgjorde 204 millioner sesongen 2007/2008, og dette representerer en markedsandel på 58 %. Fordelingen mellom tidligrogn, normalrogn og seinrogn var henholdsvis 44, 53 og 2 %.

For regnbueørretrogn var markedet på 27 millioner rognkorn. Dette er en sterk nedgang i antall innlagte rogn sammenlignet med 2007-sesongen (45 millioner). Aqua Gen leverte 12 millioner sesongen 2008 og dette er en markedsandel på 44 %.

Mottakskontroll av rogn

Aqua Gen har gjennomført mottakskontroller av 67 leveranser med et volum på totalt 115 millioner rognkorn. I tidsrommet fra medio november 2007 til medio mars 2008 ble til sammen 46 anlegg besøkt i løpet av sesongen. Resultatene fra alle mottakskontrollene er oppsummert her. Aqua Gen vil også førstkommende sesong utføre mottakskontroller.