Bedre kapasitetsutnyttelse = økt kostnadseffektivitet

Nr. 2 / Mars 2009

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

Aqua Gen har tatt i bruk en ny oppgradert produksjonsavdeling for å kunne holde rogn og yngel på ulike vanntemperaturer. På denne måten kan vi styre tidspunkt for levering av rogn eller startfôringsklar yngel som er skreddersydd for det enkelte anleggs produksjonsforhold. Rogn kan leveres ut hele juni og startfôringsklar yngel helt frem til september 2009.

Mange settefiskanlegg legger inn rogn to ganger i sesongen for å produsere 0-års smolt og 1-års smolt. Dette vil resultere i utsett av smolt på henholdsvis førstkommende høst og våren det påfølgende året.

Aqua Gen har mottatt flere forespørsler om å kunne bidra til å få et jevnere utsett gjennom året slik at kapasiteten og MTB i sjøanleggene blir bedre utnyttet. Seinrogn er en tilpassning til dette, og i fremtidens produksjonsregime blir det sannsynligvis lagt opp til at smolt skal settes ut ”hele året”.

Ved å legge inn rogn en tredje gang i april-juni kan det produseres en 0-års smolt som kan settes ut våren året etter. Dette forutsetter imidlertid muligheter for temperaturregulering i klekkeriet. Hvis det ikke er anledning til å kontrollere temperaturen for å legge inn seinrogn, kan Aqua Gen foreta denne produksjonen for deg og du mottar startfôringsklar yngel. Produksjonen er foreløpig relativt begrenset i størrelse for inneværende sesong og må planlegges og iverksettes hurtig. Ta kontakt om dette er interessant for deg.

Produksjonen av seinrogn er også ment som sikring hvis noen kunder skulle ha behov for erstatning av rogn/yngel som følge av driftsuhell eller sykdom.

Produksjonsforløp av laks

I figuren under er det presentert ulike produksjonsforløp av laks gjennom ferskvannsfasen og sjøvannsfasen som er basert på tidlig- normal- og seinrogn. Fremstillingen viser hvordan vi v.h.a. temperaturstyring under rogn- og smoltproduksjonen kan bidra til å få jevnere slakting gjennom året. Tidsområdene for rogn, smolt og slakt er satt på dagens erfaringer, og må tilpasses i forhold til lokale produksjonsforhold.

Figur-2-2009

Seinrogn gir mulighet for:

  • et tredje rogninnlegg som øker antall smoltutsett og bedrer utnyttelsen av
    kapasiteten/MTB
  • å erstatte rogn/yngel ved driftsuhell eller dødelighet i produksjonen