Stamfisken til tidligrogna 2009 er i landsatt

Nr. 3 / Juni 2009

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

Siste sortering av stamfisk som skal produsere tidlig lakserogn til førstkommende sesong 2009/2010 er gjennomført. Stamfisken både på Aqua Gen Hemne og Tingvoll er satt på land for å kunne styres frem til stryking i midten av september.

Utslaktingen av fisk som ikke nådde opp i konkurransen om å bli rognprodusent foregår nå. Gjennomsnittsvekten på det første slaktepartiet som representerer onkler og tanter til nest rogngenerasjon og som ble ”veiet og funnet for lett” som foreldrefisk var over 14 kilo.

Ved siden av høy vekt viser rapporten fra slakteriet at fisken har god kondisjon og form, unik kvalitet, god filettykkelse (indikasjon på godt utbytte) og jevn innfarging (28-29 på Salmofan). Ottar Ulla, Kvalitetssjef i Ålesundfisk uttaler at dette er fisk som er spesielt godt egnet til røyking. Det er høy etterspørsel av stor fisk med denne kvalitet på det amerikanske markedet, og fisken fra Aqua Gen som ikke er bra nok for rognproduksjon er utmerket til konsum, sier Ulla.

Biosikkerhet

På fjorårets stamfisk ble BKD-bakterien oppdaget gjennom vårt overvåkningsprogram. Dette utløste omfattende tiltak for å destruere store mengder rogn samt sanere den affiserte stamfiskbestanden. Basert på erfaringer og en gjennomgang av mulige risikofaktorer er det foretatt noen endringer i produksjonen. BKD-retriksjonene ble offisielt opphevet i januar 2009, og etter dette har driften gått som normalt. Som vanlig vil årets stamfiskbestand gjennomgå omfattende BKD undersøkelser.

Vi har for femte år på rad PCR-screenet stamfiskpopulasjonene i sjøvannsfasen for PD- og ILA-virus uten positive funn. For kunder som ønsker individtesting for aktuelle sykdomsagens av foreldrefisken til sin spesifikke rognleveranse, kan dette utføres på bestilling.

Vi har meget god sikring på stamfisken ved at flere anlegg har ”back-up” fisk gående. Totalt legger vi opp til å produsere minimum 30 % ekstra stamfisk for å sikre at det ikke blir mangel på rogn hvis en krisesituasjon skulle oppstå. I fjor fikk vi demonstrert nytten av dette da ”back-up” fisk ble tatt i bruk.

Oppsummering av mottakskontroll av rogn i 2008/2009 i Norge

Rognkvalitet og klekkesuksess

Aqua Gen har gjennomført mottakskontroller av 48 leveranser med et volum på totalt 96,6 millioner rognkorn i tidsrommet fra midten av november 2008 til midten av april 2009. Ved registrering av rognkvaliteten ved levering var det 1,87 % ukurrant rogn. ”Småøye” utgjorde den største andelen (1,49 %) av den ukurrante rogna. I de fleste tilfellene kompenserte overmålet på 5 % for mengden ukurrant rogn. Klekkesuksessen var på 95,5 % og klekkevinduet var gjennomsnittlig på 5 dager. Vanligste årsak til uklekket rogn var at fosteret ikke klarte å bryte eggeskallet innen rimelig tid.

Utvikling i tidlig yngelfase

Startfòringen var meget vellykket og det ble rapportert om god vekst og overlevelse. Det ble ikke registrert noen tilfeller av IPN på yngelen i perioden fra klekking til 4 uker etter påbegynt startfôring.