Tidlig strykestart for stamfisken i Aqua Gen

Nr. 4 / September 2009

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

Den første stamfisken i Aqua Gen-systemet ble strøket 9. september 2009. Dette er det tidligste tidspunktet for oppstart av stryking noen gang i Aqua Gens historie. Første leveranse av tidligrogn blir dermed også forskjøvet frem i tid til uke 43-44.

Bilde-3-2009Vi har også tidligere levert rogn i uke 44, men det har kun vært et lite volum. Med den tidlige og jevne modningen vi registrerer i år, vil vi kunne levere et betydelig volum i uke 44. Ved vår kvalitetskontroll av rogn 24 timer etter befruktning, ble det registrert over 90 % befruktning på årets første rognparti. Dette er meget tilfredsstillende og erfaringsmessig tyder dette på høy kvalitet både på rogn og melke hos stamfisken.

Tiltak for fleksibel og forutsigbar levering av rogn

Aqua Gen jobber kontinuerlig med å utvide stryke- og leveringstid både for tidligrogn og seinrogn. I figuren under viser vi utviklingen i leveringstidsrommet av lakserogn gjennom ti år. Vi registrerer en klar tendens til at våre kunder ønsker flere rogninnlegg fordelt over en lengre tidsperiode. I forrige sesong 2008/2009 ble 51 % av volumet levert som tidligrogn, 44 % som normalrogn og 5 % som seinrogn. Aqua Gen ønsker å være i forkant av denne utviklingen og har videreutviklet våre produksjonsprosedyrer til at vi nå kan levere rogn i ti av årets tolv måneder.

Tabell-1

Sammenslåingen av avlskjernen fra fire årsklasser til én felles populasjon er nå ferdig gjennomført. I denne prosessen som startet i 2004, ble de beste familiene fra hver årsklasse benyttet for å lage én populasjon bestående av 800 familier.

Rogn levert til markedet sesongen 2008/2009 og som er/blir sjøsatt som høstsmolt i 2009 og vårsmolt i 2010 er det første genetiske materialet fra den sammenslåtte avlskjernen. Én avlskjerne bidrar til økt forutsigbarhet ved at det ikke lenger blir variasjon fra år til år avhengig av hvilken årsklasse som reproduserer.