Meget god rognkvalitet i inneværende sesong

Nr. 6 / Desember 2009

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

Rognleveringen for rognsesongen 2009/2010 har pågått i 6 uker. Siden starten i uke 44 har vi totalt levert 95,7 millioner rogn til det norske markedet og foretatt mottakskontroller på 64 % av denne rognmengden.

Bilde-1-2009Resultatene fra 29 mottakskontroller utført i uke 44-49 viser at rognkvaliteten har vært meget god. Andelen av ukurrant rogn var gjennomsnittlig på 0,41 % hvorav småøyerogn utgjorde 0,34 %, ubefruktet 0,02 %, død rogn 0,01 % og annet avvik 0,04 %. Dette er det beste resultatet som er registrert siden vi begynte med mottakskontoller i 2004.

Hovedårsaken til den gode kvaliteten er en vellykket stamfisk- og rognproduksjon. Dette har gitt en høy andel av levedyktig rogn i utgangspunktet, samt at den nyutviklede rognsorteringsmaskinen bidrar til å fjerne mesteparten av ukurrant rogn før pakking.

De første ni rapportene fra klekkingen har også kommet og det blir meldt om klekkeresultater på gjennomsnittlig 98,9 % ved 502 døgngrader innenfor et klekkevindu på 3,0 dager. Dette er resultater som kunder beskriver som imponerende bra for tidligrogn.

Tidligrogn har mange fordeler

Aqua Gen leverer mer enn halvparten av rogna i sesongen som tidligrogn (uke 44-50). Dette er mulig å få til fordi de beste avlskandidatene oppformeres gjennom en ”elitegenerasjon”. På denne måten blir den beste genetikken masseprodusert og alle oppdretterne får tilgang til det ”samme” materialet på et gunstig tidspunkt.

0-års smolten som er basert på innlegging av tidligrogn kan settes ut fra juli/august og slaktes i januar-mars ca 1,5 år etter utsett. Dette produksjonsregimet er fordelaktig fordi:

  • fisken kun har én hel sommer og høst i sjø hvor risikoen for smitte fra ulike agens er
    størst.
  • fisken er utslaktet ved tidspunktet for utvandringen av vill smolt fra elvene i mai og smittepresset
    av lus fra stor oppdrettslaks er dermed redusert.
  • slaktetidspunktet er i en periode hvor det slaktes mindre mengder laks enn andre deler
    av året og dette bidrar til et jevner uttak totalt sett.