Nominert til prisen «Norges mest innovative bedrift» 2010

Lyspre-og-rognAqua Gen AS er en av seks bedrifter som er nominert til Forskningsrådets innovasjonspris «Norges mest innovative bedrift» for 2010. Dette er første gang et selskap fra havbrukssektoren er nominert.

Aqua Gen har gjennom flere år hatt en meget høy FoU-aktivitet. Selskapet har flere ganger vist evne til å fremskaffe ny kunnskap som er anvendt i utvikling av nye innovative produkter med stort markedspotensiale.

Aqua Gen har blant annet utviklet en gentest som raskt viser om en laks har god motstand mot IPN-viruset. IPN hos laks er et alvorlig globalt problem i oppdrettsnæringen. Bare i Norge registreres over 250 sykdomsutbrudd hvert år, ofte med høy dødelighet og store økonomiske tap. Aqua Gen har på bakgrunn av sine funn lansert ”QTL-rogn”. Dette er rogn fra laks som er testet for det aktuelle sykdomsresistens-genet og som dermed gir avkom som er nærmest immune mot viruset.

Markedspotensialet for rogna er meget stort, både nasjonalt og internasjonalt. Den første «QTL-rogna» ble levert til oppdrettsnæringen høsten 2009, og fisken er allerede satt i sjøen. Resultatene så langt er meget lovende for oppdrettsbedrifter som i årevis har hatt store økonomiske tap som følge av fiskesykdommen IPN .

Prisen som deles ut for fjerde gang går til bedrifter som frembringer nye produkter og tjenester gjennom forskning, skaper verdier, arbeidsplasser og velferd. Prisen skal motivere til økt forskning i næringslivet gjennom å løfte fram gode eksempler på innovative bedrifter som bidrar til å gjøre Norge attraktivt i et internasjonalt perspektiv. De seks nominerte bedriftene til «Norges mest innovative bedrift» er:

Abilia AS

Aqua Gen AS

Energy Micro AS

Seabed Rig AS

SquareHead Technology AS

TiTech AS

Bedriftene jobber henholdsvis innenfor; hjelpemidler til funksjonshemmede, laksegenetikk, mikroelektronikk, miljøvennlig boreteknologi, lydteknologi og søppelsortering.

De nominerte bedriftene har fått støtte fra Forskningsrådets næringsrettede programmer og valgt ut av en bredt sammensatt fagjury.

Basert på en vurdering av bedriftens innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial, samfunnsnytte og evnen til å være en god rollemodell for norsk forskning, blir vinneren kåret gjennom en avstemming blant mer enn tusen norske bedriftsledere.

Prisutdelingen til vinneren skjer under Forskningens festaften i Oslo konserthus, 28. september 2010.

Les mer om Forskningsrådets Innovasjonspris her