Ny miljøvennlig transportkasse for rogn

Ny transportkasse for rogn

Ny transportkasse for rogn

I løpet av inneværende sesong vil Aqua Gen introdusere en ny rognkasse for transport av rogn. Den gamle kassen var utviklet i en tid da antall rogn per leveranse var på et langt lavere nivå enn i dag.

Den nye kassen tilfredsstiller en rekke nye ønsker og krav fra transportører og kunder:

1. Mer miljøvennlig ved bruk av mindre emballasje per rognmengde transportert

Eksempelvis vil pakking av 460 liter rogn kreve 39 kasser på 2 paller med bruk av den nye kassen, mens samme mengde rogn vil kreve 58 kasser på 4 paller ved bruk av den gamle kassen. Dette reduserer antall kasser med 33 % og antall paller med 50 %.

2. Økt stabilitet og mindre risiko for brekkasje ved bedre stabling og utforming av kassen

3. Mer skånsom transport og god kjøling av rogna

4.Tilpassing til EU-palle og godkjenning for flyfrakt

Forskjellene mellom den nye (bildet) og den gamle transportkassen for rogn er som følger:

Kassetype Kammer per brett Liter rogn per kammer Liter rogn per brett Brett i kassen Liter rogn per kasse Utvendige mål (cm) (B x H x D)
Ny kasse: 6 ca. 0,5 3 4 12 78.5 x 22.5 x 39.0
Gammel kasse: 4 ca. 0,5 2 4 8 33.0 x 33.0 x 35.0

På toppen av brettene med rogn blir det lagt to brett med is. Det vil følge med et ekstra ”lokk” som kan dekke for 2 eller 4 kammer ved helling av rogna i klekkeenhetene. På denne måten kan man helle mindre rognmengder enn 3 liter i en enhet.

I en overgangsperiode vil vi bruke både gamle og nye rognkasser. Vi gir beskjed på forhånd om rogna sendes i gammel eller ny kasse.