45 000 laks har rømt fra Aqua Gen Tingvoll

Aqua-Gen-Tingvoll-300x200I midten av oktober 2010 ble det rapportert om fiske av store mengder oppdrettslaks i Sunndalsfjorden. Denne opplysningen førte til at Aqua Gen sjekket sine merder flere ganger uten å finne hull i nøtene.

Nærmere undersøkelser har imidlertid sannsynliggjort at laksen stammer fra en av Aqua Gen sine merder på Tingvoll.

16. november 2010 ble det i samarbeid med Fiskeridirektoratet og politiet foretatt en telling av fiskebeholdningen i merd 3 på Samuelsbergan på Tingvoll. I denne merda var det samme type fisk som var observert og fanget i Sunndalsfjorden de siste ukene. Fisken var fettfinneklippet og ca. 1 kg i størrelse. Tellingen avdekket at det manglet ca. 45 000 fisk fra merda.

Det ble ikke funnet hull i nota. Tidligere dykking, og undervannsfilming med robot har heller ikke funnet hull. Anlegget er sertifisert og installasjonene er i orden.

Det er usikkerhet omkring årsaken til denne rømmingen, men så langt er det ikke mistanke om uaktsomhet fra Aqua Gen sin side. Vi vet at det var kraftig uvær i området 4. oktober 2010, og en uheldig kombinasjon av strømforhold, bølgehøyde og sterk vind er den mest sannsynlige årsaken til denne hendelsen.

Fra første stund inviterte vi både Fiskeridirektoratet og politiet til et tett samarbeid for å finne ut av dette. Vi har hatt full åpenhet og gjort alt vi kunne for å avdekke alle forhold rundt denne rømmingen.

Enkelte medier har fremstilt saken som om at Aqua Gen er ”avslørt” og at vi er blitt ”presset” til å gjennomføre telling. Dette er en historiefremstilling som vi ikke kjenner oss igjen i.

Se også artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no: «Aqua Gen har fulgt «boken».