Reorganisering i avdelingen for Genetikk og Teknologi

Fra 1. februar 2011 vil den tidligere avdelingen for Genetikk og Teknologi deles i to selvstendige avdelinger, henholdsvis Forskning og Utvikling (FoU) og Avl og Genetikk (AoG).

NS-120x1504

Nina Santi.
Nina Santi vil overta funksjonen som forskningssjef og lede FoU-avdelingen. Hun har siden ansettelsen i 2007 hatt stillingen som Kvalitetssjef- og Fiskehelseansvarlig.Den nye avdelingen vil få en ren prosjektorganisering og få ansvaret for majoriteten av våre FoU-prosjekter innenfor forskningsområdene fiskehelse/diagnostikk, reproduksjonsbiologi og molekylær genetikk.

TM-120x150

Thomas Moen.
Det siste forskningsområdet vil i hovedsak bli ledet av Thomas Moen og hans gruppe ved Cigene på Ås. Prosjektportefølgen i avdelingen består av både interne og eksterne prosjekter med samarbeidspartnere ved norske og utenlandske universiteter og høyskoler.

SAK-120x150

Sven Arild Korsvoll.
Sven Arild Korsvoll vil fortsette i sin stilling som avlssjef og lede AoG-avdelingen. Avdelingen vil ha ansvaret med å videreutvikle og dokumentere fremgangen i det operative avlsarbeidet i selskapet både i Norge og Chile.

AS-120x150

Arne Storset.
Arne Storset har ledet den tidligere avdelingen for Genetikk og Teknologi. Arne vil gå inn i en nyopprettet stilling som prosjektleder i FoU-avdelingen.Aqua Gen har trappet ned det operative samarbeidet med Norsvin gjennom vårt felles selskap Geninova. I denne sammenheng ble vår avdeling på Hamar nedlagt og aktiviteten innen avl og genetikk flyttet til Trondheim.