Foredrag fra Aqua Gens fagseminar under Aqua Nor 2011

Utklippet-fisk-vertikal-75x200I forbindelse med årets Aqua Nor-messe arrangerte Aqua Gen fagseminar 16. og 17. august 2011. Ny dokumentasjon og felterfaringer etter 2 år med gentestet QTL-rogn ble presentert, samt hvordan den samme teknologiplattformen kunne bidra med løsninger på andre sykdoms- og miljøutfordringer. Programmet inneholdt i tillegg en fersk oppdatering av status i den Chilenske lakseindustrien, og et innblikk i utviklingen av den globale kyllingindustrien med fokus på problemstillinger som er felles med lakseindustrien.

 

Foredragene som ble holdt på fagseminarene 16. og 17. august kan lastes ned under:

 

 

Foredragstittel Foredragsholder
Ny kunnskap og teknologi innen lakseavl tilbyr
effektive løsninger på utfordringer med svinn,
lakselus og rømming 
Odd Magne Rødseth,
Aqua Gen
QTL-innOva konseptet. En “dokumentarisk” reise gjennom verdikjeden:
Det vitenskapelige gjennombrudd – Nye muligheter åpnes Thomas Moen,
Aqua Gen
Utvikling og implementering i det praktiske arbeidet – Hvordan ny kunnskap blir anvendt og gjort tilgjengelig for lakseindustrien Nina Santi,
Aqua Gen
150 millioner QTL-rogn i felt – Hvordan tåler de “presset”? Status fra feltundersøkelser 2009-2011 Eivind Isdal,
Aqua Gen
Reshaping of the Chilean salmon industry – Potential, challenges and limitations for future production growth Patrick Dempster,
Aqua Gen Chile
Felterfaringer med QTL-rogn fra en oppdrettsregion Asgeir Østvik,
Havbrukstjenesten
Key success factors from the broiler industry – A lesson to learn for the salmon farmer? John Ralph,
Aviagen Group