Vekstprestasjoner til årets stamfisk –foreldre til rogninnlegget 2011/2012

Nr. 1 / 2011

Last ned som PDF Kunnskapsbrevlogo

 

Bilde 1. Representanter fra Aqua Gen (fra venstre), Svein Hjeldnes, Andrew Reeve, Thomas Kjønnsvik og utsortert stamfisk som ble ”veiet og funnet for lett” som stamfisk i 2011/2012.

Bilde 1. Representanter fra Aqua Gen (fra venstre), Svein Hjeldnes, Andrew Reeve, Thomas Kjønnsvik og utsortert stamfisk som ble ”veiet og funnet for lett” som stamfisk i 2011/2012.

Tilvekst er i tillegg til helse- og robustegenskaper et av de viktigste kriteriene for utvelgelse av stamfisk i Aqua Gens avlsprogram. Stamfisken som er valgt ut til å produsere rogn for levering i kommende sesong, 2011/2012 har dokumentert meget god vekst. Ved å kombinere tradisjonell- og QTL-basert seleksjon, oppnår vi en bedre presisjon og forutsigbarhet i overføring av vekst og helseegenskaper fra foreldre (stamfisk) til avkom (rogn).

Driftsoptimalisering på sjølokalitetene

Aqua Gen har de siste årene investert mye i å oppgradere sjølokalitetene mht. utstyr og driftskompetanse. Videre har vi fokusert på å optimalisere forutsetninger for en god biologisk drift gjennom tett oppfølging fra første dag i sjø. Dette har gitt bedre biologiske rammebetingelser for optimal drift og datainnsamling som grunnlag for evaluering og utvelgelse av stamfisk- og avlskandidater.

Tabell 1. Vektregistreringer for slaktefisken (småsortering) og stamfisken fra elitepopulasjonene på Aqua Gen Tingvoll. Stamfisken skal produsere rogn til oppdrettsnæringen i 2011/2012. Elitepopulasjonene består av to hovedgrupper av laks som er inndelt ved ulik vekting på spesifikke egenskaper: (1) Robust (helserelaterte egenskaper som resistens mot sykdommer, reduserte deformiteter, redusert tidlig kjønnsmodning) og (2) Effektiv (produksjonsrelaterte egenskaper som vekst, filetfarge, fettinnhold, slakteutbytte, kroppsform).

Tabell 1. Vektregistreringer for slaktefisken (småsortering) og stamfisken fra elitepopulasjonene på Aqua Gen Tingvoll. Stamfisken skal produsere rogn til oppdrettsnæringen i 2011/2012. Elitepopulasjonene består av to hovedgrupper av laks som er inndelt ved ulik vekting på spesifikke egenskaper:
(1) Robust (helserelaterte egenskaper som resistens mot sykdommer, reduserte deformiteter, redusert tidlig kjønnsmodning) og
(2) Effektiv (produksjonsrelaterte egenskaper som vekst, filetfarge, fettinnhold, slakteutbytte, kroppsform).

Aqua Gen setter nå smolten ut i 90 meters merder og gjennomfører den første størrelses- og kvalitetssorteringen ved gjennomsnittsvekt på ca.1,5 kg. De største individene går videre som stamfiskkandidater, de resterende til påvekst for slakt. Begge grupper overføres til 120 meters merder.

Fôringsregimet til den minste sorteringen som ikke var kvalifisert som “stamfiskkandidater” blir som for annen produksjonsfisk og er derfor relevant å høste resultater fra.

Prestasjoner fra Aqua Gen Tingvoll

Sjøfasen for kommende sesongs stamfisk ved Aqua Gen Tingvoll startet 25. mai 2009 (tabell 1). For å sikre status
for ILA-fri sone, transporterte vi smolten i bil fra Kyrksæterøra. Fisken ble sortert første gang i sjø 29. januar 2010. Total dødelighet frem til slakt var 6,72 %, og er hovedsakelig knyttet til transport- og håndteringsskader ved sortering. Lokaliteten ligger langt inne i Sunndalsfjorden og er eksponert for ferskvann. Gjennomsnittlig tetthet gjennom produksjonen var 14,5 kg/kubikkmeter. Det er historisk sett svært lavt lusenivå i fjordsystemet og totalt i sjøfasen var det kun behov for én avlusing (mai 2010).

Meget gode vekstprestasjoner

Det å oppnå slaktevekt på 5,1 kg (rundvekt) i juli på vårutsatt smolt er kanskje ikke oppsiktsvekkende, men ser man på at smolten er småsortert fra settefiskanlegget og videre sortert i ny småsortering til slakt etter ca. 8 mnd. er resultatet meget tilfredsstillende.

Snittet for stamfiskkandidatene hadde en “slaktevekt” på 5,5 kg (rundvekt) etter ca. 13 mnd. produksjon i sjø. Fôrfaktorene var 1,04 (biologisk) og 1,07 (økonomisk). Vekt på stamfiskkandidater og QTL-status ble registrert og loggført ved siste stamfiskseleksjon når denne var rundt 12 kg. Av vekstkurven ser man nytteverdien av å sortere fisken ved snittvekt 1,5-2 kg (figur 1). Veksten på utsorterte Robuste stamfiskkandidater løftet seg etter sortering og utsjalting av småsorteringen i august 2010, og følgte tett på Effektiv-gruppen som kun ble splittet i sjø. Vi forventer at vektforskjellen mellom Effektiv og Robust blir noe større, og i favør av Effektiv etter siste stamfisksortering.

Figur 1. Vektutvikling i elitepopulasjonene av Effektiv og Robust på Aqua Gen Tingvoll. Småsorteringen (fiolett) ble slaktet 29. juli 2010 (etablert av småsortering i slutten av januar 2010). Stamfiskkandidatene av Effektiv og Robust blir foreldre til lakserogn som skal leveres til oppdrettsnæringen i 2011/2012-sesongen.

Figur 1. Vektutvikling i elitepopulasjonene av Effektiv og Robust på Aqua Gen Tingvoll. Småsorteringen (fiolett) ble slaktet 29. juli 2010 (etablert av småsortering i slutten av januar 2010). Stamfiskkandidatene av Effektiv og Robust blir foreldre til lakserogn som skal leveres til oppdrettsnæringen i 2011/2012-sesongen.