Ny forsker i Aqua Gen

MM-200x300Maren Mommens (36) er fra 1. februar 2012 ansatt som forsker i Aqua Gen. Hun har doktorgrad i reproduksjonsfysiologi hos atlantisk kveite etter studier ved Universitetet i Nordland og Universitetet i St. Andrews (Skottland).

Maren har tidligere arbeidet med kartlegging av markører for rognkvalitet hos kveite, blant annet ved å analysere forskjeller i genuttrykk og næringsstoffkonsentrasjoner i rogn med høy og lav klekkesuksess. Hun har også vært involvert i studier av spermkvalitet, og har studert reproduksjonsbiologi og embryonal utvikling hos fisk.

I hennes stilling hos Aqua Gen vil Maren arbeide med ulike forskingsprosjekter knyttet til reproduksjon, rognkvalitet og steril laks. Hun vil også gi støtte til produksjons- og markedsavdelingene innen det samme fagområdet. Maren vil ha arbeidssted i Trondheim.