Nytt forskningsprosjekt på PD-resistens

20100809_0639250x250Aqua Gen har fått innvilget forskningsmidler til et prosjekt for implementering av genmarkører for resistens mot PD i rognproduksjon. Det er bevilget 2,5 millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til prosjektet.

Fiskesykdommen PD representerer en av de viktigste tapsfaktorer i lakseoppdrett i Europa, og påfører norske lakseoppdrettere årlige tap på over 1 milliard kroner.

Sykdommen har fremdeles en utbredelse begrenset nordover til Møre og Romsdal (Hustadvika), men flere påvisinger i Midt- og Nord-Norge den senere tid truer nå landsdelens unike sykdomsstatus.

Ny teknologi innen lakseavl har vist et stort potensiale knyttet til produksjon av laks med høy motstand mot virussykdommer. Aqua Gen har utviklet og implementert en genmarkør-baserte seleksjonsmetode i kampen mot IPN, et annet viktig laksevirus. Dette har resultert i en betydelig redusert utbredelse og omfang av denne sykdommen.

I prosjektet «Implementering av markør-basert seleksjon for PD-resistens i Aqua Gens avlsprogram», har vi som mål å oppskalere og videreutvikle teknologien til å omfatte PD. Dette vil kunne bidra til at Midt- og Nord-Norge forblir PD-fritt, samt å redusere betydningen sykdommen har som tapsfaktor i norsk oppdrettsnæring.

Prosjektet skal utføres i samarbeid med CIGENE (Centre for Integrative Genetics) ved UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap) og VESO Vikan.