Økt kapasitet og sikkerhet i produksjon av Aqua Gen rogn

AquaGenstamfisk250x250Aqua Gen er glad for å kunne meddele at vi i samarbeid med Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway har startet oppbyggingen av et nytt produksjonsområde for stamfisk og rogn i Nord-Norge. Gjennom selskapet Nordnorsk stamfisk AS skal produksjonen av Aqua Gen stamfisk foregå i tre regioner; Helgeland, Salten og Vesterålen.

Landanlegget hvor stamfisk vil bli landsatt er lokalisert på Leines i Steigen. Aqua Gen skal forestå produksjon, salg og distribusjon av øyerogn, og sikrer oppdrettere i landsdelen tilgang på «kortreist» rogn.

Det nye produksjonsområdet vil også inngå i Aqua Gens utvidede sikringssystem sammen med andre områder for stamfisk- og rognproduksjon i Midt-Norge og på Vestlandet.

Styret i Nordnorsk stamfisk har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Leines (24.2.2012)

Aqua Gen, Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway samarbeider om å bygge opp et produksjonsområde for stamfisk i Nord-Norge gjennom det felles eide selskapet Nordnorsk Stamfisk AS. Fiskeridirektoratet har tildelt Nordnorsk Stamfisk tre nye stamfiskkonsesjoner.

Aqua Gen ønsker å bedre den geografiske spredningen av avlsmaterialet og rognproduksjonen, og å muliggjøre øket produksjonskapasitet av rogn og stamfisk. Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway er tre av de største oppdrettsselskapene i Nord-Norge som produserer oppdrettslaks basert på avlsmaterialet fra laksestammen Aqua Gen. Selskapene har som målsetning å bli selvforsynte med smolt og investerer i den forbindelse i nye og moderne smoltanlegg. Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway ønsker videre å sikre tilgangen på rogn og tilgangen på det genetiske grunnlaget som selskapets virksomhet bygger videre på.

Nordnorsk Stamfisk skal være et felles selskap for stamfiskproduksjon etter en modell som fordeler økonomisk og biologisk risiko på partnerne. Nordnorsk Stamfisk skal tilføres kunnskap og ressurser fra partnerne slik at det er konkurransedyktig på områdene fiskehelse, leveringssikkerhet, produktkvalitet og pris.

Landanlegget for stryking av stamfisk skal etableres på Mainstream Norway sitt settefiskanlegg på Leines i Steigen. Anlegget vil bli overdratt til Nordnorsk Stamfisk i løpet av året for å bygge om anlegget til stamfiskanlegg og for å få landlokaliteten klart som stamfiskanlegg av Fylkeskommunen.

Nordnorsk Stamfisk er også inne i en prosess med ansettelse av Daglig Leder.