Ny seniorforsker i Aqua Gen

rgendegrd200x300

Jørgen Ødegård (38)

Jørgen Ødegård (38) er fra 1. august 2012 ansatt som seniorforsker i Aqua Gen. Han vil styrke arbeidet med å implementere genomisk seleksjon i avlspopulasjonene.

Jørgen er utdannet Cand. Agric. (1998) fra Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås, og tok doktorgraden (Dr. Scient.) i husdyravl ved det samme universitetet i 2003.

Han har siden arbeidet som forsker/førsteamanuensis ved Institutt for husdyrfag, UMB og fra 2006 som forsker/seniorforsker i Akvaforsk/Nofima.

Jørgens hovedkompetanse er statistisk analyse av data knyttet til avlsverdiberegninger. Han har jobbet mye med evaluering og utvikling av statistiske modeller innenfor tradisjonell og genombasert avl, med spesielt fokus på egenskaper som resistens mot sykdommer og parasitter.

Han har arbeidet med en rekke arter innenfor tradisjonelle husdyr, akvakultur og villfisk, og er forfatter/medforfatter av mer enn 60 vitenskapelige artikler. Jørgen vil ha sitt arbeidssted på Ås.