Ny automatisert strykelinje ved Aqua Gen

IMG_3082300x300px

Rogna er tatt ut manuelt og blir transport videre for helautomatisk skylling, befruktning og trykkbehandling.

Aqua Gen er ved produksjonsanlegget i Hemne i ferd med å montere en ny, automatisert produksjonslinje som sikrer en standardisert og optimal behandling og befruktning av rogna. Bakgrunnen for dette utviklingsprosjektet er behov for øket kapasitet og mer skånsom behandling av rogna i forbindelse med produksjon av steril fisk.

Tradisjonelt foregår stryking av rogn, befruktning, skylling mv som en ren manuell prosess. Rogn og melke skal fortsatt tas ut manuelt, men videre behandling med befruktning og skylling før og etter befruktningen foregår helautomatisk. Desinfeksjon av rogn og overføring til inkubatoren skal skje manuelt. Det nye utstyret er i ferd med å bli prøvekjørt og finjustert, og vi planlegger å ta i bruk utstyret for fullt fra kommende rognsesong.

Produksjon av steril fisk en flaskehals

Høsten 2012 produserte Aqua Gen rogn for utprøving av storskala produksjon av steril, triploid fisk hos fem oppdrettsselskap. Det skal produseres steril rogn i to sesonger til i dette prosjektet. Dersom etterspørselen etter steril rogn fortsetter, vil triploidiseringen være en flaskehals i rognproduksjonen rent kapasitetsmessig. Triploidiseringen skjer ved overføring av rogna til en vertikal stålsylinder ca. en halv time etter befruktning, og utsettes for et hydrostatisk trykk på hele 655 bar.

Nytt utstyr medfører standardisert og skånsom rognbehandling

Det største kommersielt tilgjengelige trykk-kammer rommer bare 10 liter, og fylling og tømming av kammeret medfører en fysisk belastning på rogna i en svært sårbar fase. For å gjøre noe med dette og øke kapasiteten i produksjon av steril rogn, inngår to trykk-kammer i den nye automatiserte strykelinja. Disse kamrene ligger horisontalt og rognbakkene føres inn i disse uten at rogna må helles inn og ut. Timingen av trykkbehandlingen i forhold til befruktningen og varigheten bestemmes av vanntemperaturen, og må styres nøyaktig med få sekunders margin. Her vil også den automatiske linja gi bedre presisjon og flyt i arbeidet enn hva som er mulig manuelt.

Testing av det nye utstyret

IMG_3198300x200px

Rognbakkene blir ført horisontalt inn i trykk-kammeret.

Testing av det nye utstyret er vist her i en video. De nye trykk-kamrene er ennå ikke montert, men i videoen og til høyre er det vist et bilde av et slikt kammer.

Den nye produksjonslinja er unik i sitt slag. Automatiseringen er gjort med utgangspunkt i en industrirobot og utviklingsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Maskon AS.