Stor satsing på sykdomsforskning i Chile

Blue-Genomics-Chile-pning

Ved åpningen av Blue Genomics Chile var blant annet følgende personer representert, fra venstre: Conrad von Igel (Innova Chile), Odd Magne Rødseth (AquaGen), Nina Santi (AquaGen), Gabriela Schroeder (Blue Genomics Chile), Hernán Cheyre (CORFO), Jim McKay og Rodrigo Carrasco (CORFO).

Som et ledd i Chiles satsing på bioteknologisk forskning og innovasjon ble Blue Genomics Chile offisielt åpnet av CORFOs leder Hernán Cheyre.

Blue Genomics Chile, et nytt innovasjonssenter

Åpningen fant sted i Puerto Varas tirsdag, 19. mars 2013 i forbindelse med et åpningsseminar som samlet forskere fra Chile, Canada, England og Norge, samt representanter fra den chilenske regjeringen, CORFO, den norske ambassade og en rekke ledere fra oppdrettssektoren.

Dette markerte oppstarten på et 8 års utviklingsprogram med mål å identifisere genetiske markører og kartlegge mekanismer som kan bidra til å gjøre laks og ørret mindre mottakelig for sykdommer.

Det nye bioteknologiske innovasjonssenteret ledes av Aqua Gen AS, har et totalbudsjett på 100 millioner kroner, med et betydelig bidrag fra CORFO. Blue Genomics Chile har knyttet til seg en rekke selskaper og universitetsmiljøer innen genetikk- og genomforskning fra Chile, Canada og Norge.

Fokus på SRS og lakselus

Utviklingsarbeidet vil danne grunnlaget for kommersialisering av nye produkter og tjenester som skal bidra til en bærekraftig og lønnsom utvikling av akvakulturnæringen. Prioriterte oppgaver for det nye senteret er Rickettsiose (SRS) og lakselus, som i dag representerer de største tapsfaktorene i næringen, og krever utstrakt bruk av antibiotika og kjemikalier.

CORFO

CORFO  ( Corporación de Fomento de la Producción de Chile ) er en chilenskstatlig organisasjon som ble grunnlagt i 1939 for å fremme økonomisk vekst i Chile.

Siden oppstarten har  CORFO  spilt en betydelig rolle i å øke landets økonomiskeutvikling ved å fremme investeringer, innovasjon, næringsliv og klyngeutvikling, kombinert med fokus på kvalitet og produktivitet.