Avl på norsk oppdrettslaks og regnbueørret

Trygve Gjedrem, født 1929. (Foto: Norges Landbrukshøyskole)

Trygve Gjedrem, født 1929. (Foto: Norges Landbruks-høyskole)

Harald Skjervold (1917 - 1995)

Harald Skjervold (1917 – 1995)

Avlsprogrammene som ble startet på laks og regnbueørret på 1970-tallet har spilt en avgjørende rolle for suksessen til norsk oppdrettsnæring. Fremsynte pionerer startet verdens første avlsprogram på disse oppdrettsartene, og la grunnlaget for dagens avlsmateriale som er godt tilpasset krav fra både produsent og forbruker.

AquaGens produkter er en videreutvikling av det arbeidet som ble startet av avlsforskere på Norges Landbrukshøyskole (NLH).

Professor Harald Skjervold ved Institutt for husdyravl, NLH var drivkraften i arbeidet med å innføre moderne prinsipper i norsk husdyravl. Han etablerte en avlsstasjon for regnbueørret ved Dal på Romerrike. Det ble i årene 1968-1970 samlet inn regnbueørretmateriale fra Norge, Sverige og Danmark. Senere ble denne avlsfisken flyttet til avlsstasjonen på Sunndalsøra.

I 1970 fikk professor Harald Skjervold tillatelse til innfanging av stamlaks fra 40 forskjellige elver langs kysten for å opprette et avlsprogram for atlantisk laks. Høsten 1971 ble det laget familier fra de første 12 elvene. Fra nå av var det professor Trygve Gjedrem ved Institutt for husdyravl, NLH som hadde ansvaret for avlsforskningen. Disse to var fremsynte pionerer, og har mye av æren for at vi i dag har verdens eldste og mest foredlede avlsmateriale på disse oppdrettsartene.

Hvilke resultater som er oppnådd gjennom avlsarbeidet fra 1970-tallet og frem til i dag kan du lese her.