Bredt avlsmål

AquaGen driver et storskala avlsprogram med systematiske måling av 22 egenskaper på atlantisk laks og 12 egenskaper på regnbueørret. Ved å måle og holde kontroll med mange viktige egenskaper, får vi et godt grunnlag for å selektere for maksimal avlsmessig fremgang og minimal grad av innavl.

Egenskapene det måles på blir kategorisert som effektive og robuste. Effektive egenskaper er av produksjonstekniske- og kvalitetsmessige karakterer og robuste egenskaper er av helsemessige- og dyrevelferdsmessige karakterer.

Egenskapene i tabellen nedenfor blir målt og overvåket i avlsprogrammene for atlantisk laks og regnbueørret. Poenget med å holde kontroll med mange egenskaper er å hindre innavl og å sikre at fremgang på èn egenskap ikke forårsaker tilbakegang på en annen egenskap.

Ved seleksjon av avlsfisk for neste generasjon, blir et fåtall av egenskapene vektlagt i forhold til ønsket prioritet. Hvis en kunde ønsker en fisk som er spesielt resistent mot sykdom, blir avlsfisk som er sterke på disse egenskapene valgt ut.

Effektive egenskaper
i AquaGens avlsprogram
Atlantisk laks Regnbueørret
Vekst i ferskvann X X
Vekst i sjøvann,
korrelert for kjønn
X X
Redusert tidlig kjønnsmodning X X
Kondisjonsfaktor (vekt/lengde),
korrelert for kjønn
X X
Rundvekt X X
Sløyd vekt X X
Filetfett prosent,
korrelert for vekt og kjønn
X X
Filetfarge X X
Filetvekt prosent X
Filetvekt,
korrelert for kjønn
X
Filettykkelse
(tykkeste og tynneste punkt)
X
Svinn fra smolt til 3 kg X
Skinnfarge X
Skinnfarge rygg X
Robuste egenskaper
i AquaGens avlsprogram
Atlantisk laks Regnbueørret
Resistens mot ILA X
Resistens mot IPN X X
Resisens mot Piscirickettsiose X
Resistens mot Vintersår X
Stresstoleranse X
Hjertevekt,
korrelert for kjønn
X
Hjertevekt/kroppsvekt X
Skjelettdeformiteter X X
Reduserte vaksinebivirkninger,
korrelert for kjønn
X