Foredrag fra AquaGens fagseminar under Aqua Nor 2013

AquaGen arrangerte et fagseminar under Aqua Nor, 14. august 2013. Felterfaringer med QTL-innOva-produktene, produktnyheter, bidrag for mer bærekraftig lakseproduksjon og hvordan næringen kan vokse, ble presentert på seminaret.  Nedenfor kan du se foredragene som ble holdt ved å trykke på lenkene.

Program
Tidspunkt Foredragstittel Foredragsholder
14.00-14.20 Fire år med QTL-innOva felterfaringer
– status for IPN og PD
Eivind Isdal,
AquaGen AS
14.20-14.40 Innovasjon og produktutvikling
– Nyheter fra AquaGen
Nina Santi,
AquaGen AS
Mot en «grønnere» laksenæring – bidrag fra bærekraftig rogn:
14.40-15.00 Produksjon av steril laks
– klar for merdene?
Arne Storset,
AquaGen AS
15.00-15.30 Pause
15.30-15.45 Sporing av rømt laks ved hjelp av DNA
– foreldre i «banken»
Sissel Kjøglum,
AquaGen AS
15.45-16.00 Genetisk resistens mot lakselus Nina Santi,
AquaGen AS
16.00-16.30 Trender for fremtidens lakseoppdrett
– hvordan kan næringen vokse?
Lars Liabø,
Kontali Analyse AS
16.30 Tapas