Ny seniorforsker i AquaGen

Jacob Seilø Torgersen (43)

Jacob Seilø Torgersen (43)

Jacob Seilø Torgersen (43) er fra 1. juni 2013 ansatt som seniorforsker i AquaGen. Han skal jobbe med forskningsprosjektene Aqua Genome og Blue Genomics Chile, som har som hovedmål å finne genenes betydning for variasjoner i viktige egenskaper hos laks, torsk og ørret.

Jacob er utdannet Cand. Scient i molekylærbiologi og akvakultur ved universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Han har også en doktorgrad (PhD) i molekylærgenetikk fra Norges Veterinærhøgskole og er forfatter av oppunder 30 vitenskapelige artikler.

Jacob kommer fra en stilling som forsker i Nofima på Ås, hvor han de ti siste årene har opparbeidet seg høy kompetanse innenfor molekylærbiologi, mikroskopi og billedbehandling. Han har siden 1996 jobbet innenfor dette fagområdet på flere arter (blant annet laks, torsk, sebrafisk, kveite, kamskjell, lakselus) og med ulike problemstillinger knyttet til helse, ernæring, kvalitet, deformitet og drift i lakseoppdrett.

Han vil ha sitt arbeidssted ved Centre for Integrative Genetics (CIGENE) på Ås.