Nordnorske oppdrettere starter DNA-sporing av oppdrettslaks

CRW_5738_1-m-DNA-2

Hver eneste laks har sitt unike DNA som kan identifisere fiskens opprinnelse slik at eventuelt rømt fisk kan spores tilbake til eier.

De tre store nordnorske oppdretterne, Cermaq, Nordlaks og Nova Sea vil i samarbeid med AquaGen og CIGENE ved Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) starte DNA-sporing av oppdrettslaks.

Den første sporbare laksen blir satt ut i sjøen høsten 2015, og sporingen vil identifisere fiskens opprinnelse slik at eventuelt rømt fisk kan spores tilbake til eier.

De tre selskapene er glade for å kunne starte umiddelbart med sporing av egen oppdrettsfisk. Metoden vil også være tilgjengelig for andre oppdrettsselskaper som ønsker å delta.

– Denne metoden gjør det mulig å holde oppdretteren ansvarlig for fisk som har rømt fra deres anlegg. Ved en rømmingsepisode i våre produksjonsområder, vil mistenkelig fisk alltid kunne sjekkes opp mot foreldredatabasen og bekrefte eller avkrefte om de har opprinnelse fra våre selskaper, uttaler Cermaqs konsernsjef Jon Hindar.

Teknologien som skal benyttes til DNA-sporing er opprinnelig utviklet til medisinske formål og har lenge vært brukt i farskapstesting, samt til etterforskning av biologiske spor i kriminalsaker. AquaGen skal stå for vevsprøvetaking og logistikk knyttet til stamfisk og rogn og CIGENE skal analysere prøvene ved hjelp av en såkalt SNP-analyse hvor minimum 10 000 genmarkører brukes samtidig.

– Dette er et kraftig verktøy som er utviklet av forskere i AquaGen og CIGENE, og som vil gi sikkert svar på om en rømt fisk stammer fra foreldre i dataregisteret, sier professor Sigbjørn Lien i CIGENE.

Allerede fra førstkommende rognsesong vil det bli tatt vevsprøver av alle foreldre til rogn som blir levert fra og med oktober 2014.

– DNA-sporingen kan skille mellom oppdrettslaks og villaks, og gi viktig informasjon om opprinnelse til både feilvandret villaks og etterkommere fra rømt oppdrettslaks. DNA-sporing vil være en metode i tillegg til sporing med mineralavsetning i skjell, og styrke den samlede beredskapen næringen har til rådighet ved rømningsepisoder, sier teknisk direktør i AquaGen, Nina Santi.

Et viktig element i denne løsningen er at familiegrupper av fisk holdes samlet hos én oppdretter og at fisken kan spores gjennom hele leverandørkjeden.

– Kontroll av egg og smolt vil nå organiseres slik at sporingen av fisken basert på dens DNA gir en direkte kopling til oppdretterne som er med i ordningen, understreker Jon Hindar.

De første oppdrettslaksene som blir sporbar med denne metoden klekkes vinteren 2014/2015 og settes i sjøen høsten 2015. Selskapene Cermaq, Nordlaks og Nova Sea har til sammen en årlig produksjon på ca. 150 000 tonn.