Verdens første QTL for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / Januar 2015

Last ned PDFRogninfologo

 

 

Tirsdag, 27. januar 2015 ble den første regnbueørretrogna som er selektert for IPN-resistens ved bruk av en nyutviklet genmarkør (QTL) levert til oppdrettsnæringen i Norge.

Plommesekkyngel, regnbueørret

Seleksjon for IPN-resistens ved bruk av den nyutviklede IPN-QTLen vil bidra til at regnbueørreten holder seg frisk, slik som plommesekkyngelen på bildet.

Dette er første gang i verden at denne teknologien blir benyttet i oppdrett av regnbueørret. Vi har totalt funnet 100 hannfisk av stamfisken (9 % av alle testede hannfisk) med riktig genotype og dette vil potensielt gi en rognproduksjon på 20 millioner IPN-resistent rogn i 2015.

Vi har store forventninger til at denne rogna skal få samme nytteverdi som QTL-rogn for IPN-resistens har hatt hos laks. Utvelgelse av stamfisk basert på genmarkører for ulike sykdomsutfordringer og forbedringer av kvalitetsegenskaper har representert en ny æra innenfor avlsarbeidet på laks.

Samme teknologi blir nå også tilgjengelig for regnbueørret. Dette er blitt mulig takket være et tett samarbeid mellom AquaGen og nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner som har utviklet et markørsett på 65 000 genmarkører spesialtilpasset regnbueørret. Dette representerer et stort skritt fremover for praktisk anvendelse av den genomiske forskning på denne oppdrettsarten.

QTLen for IPN-resistens på regnbueørret er dokumentert å ha god effekt mot IPN. Den er funnet gjennom smittetester av nylig startfôret regnbueørret og vil gi en betydelig beskyttelse mot denne virussykdommen.

» Se nærmere dokumentasjon av AquaGen® Rainbow QTL-innOva® IPN her.