Sterk og jevn filetfarge

Nr. 2b / Juli 2015

Last ned PDFRogninfologo

 

 

IMG_4810-beskjert-300x225I den senere tid har det vært mange tilbakemeldinger fra oppdrettsaktører om at det til tross for økt mengde av astaxanthin i fôret, har blitt vanskeligere å oppnå tilfredsstillende fargenivå i laksefileten.  Astaxanthin er ikke bare kosmetikk, den er også en kraftig antioksidant som har positive helseeffekter for laksen og mennesket.

AquaGen har gjennom mange år hatt filetfarge som en del av avlsmålet. Ved hjelp av et spesialutviklet genotypingsverktøy, kan denne seleksjonen nå utføres hurtigere og mer presis sammenlignet med tradisjonelle famliebaserte avlsmetoder.

Det er funnet tre farge-QTL’er som gir en sterkere og jevnere farge i fileten. QTL’ene øker opptaket og reduserer nedbrytingen av astaxanthin i tarmen. Oppdatert dokumentasjon på QTL-innOva® RED kan leses her.

 

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

Hjertesykdommen CMS har de siste fire årene hatt en økning i antall registrerte tilfeller i norsk oppdrettsnæring.

AquaGen har basert på naturlige CMS-utbrudd og smittebelastning i laboratoriet funnet og verifisert en sterk genmarkør (QTL) som gir beskyttelse mot CMS. Det er dokumentert at fisk med CMS-QTL’en har lavere virusmengde i hjertet, mindre skader i hjertet og lavere dødelighet under CMS-utbrudd. Dette medfører at fisken blir mer robust og tåler transport og håndtering bedre.

De første fiskegruppene som er selektert v.h.a. QTL’en mot CMS ble satt i sjøen høsten 2014 i to kommersielle anlegg som tidligere har hatt fisk med CMS-utbrudd. Nå 8,5 måneder etter utsett, er erfaringen så langt at fisken viser meget god tilvekst, og at det allerede registreres bedre overlevelse på fisk med QTL-innOva® CMS i forhold til fisk uten denne genmarkøren. Vi følger spent med på fortsettelsen, og erfaringer fra flere anlegg vil etter hvert gi et mer utfyllende bilde av prestasjonene i felt. Les mer om QTL-innOva® CMS her.