Startskudd for helårsproduksjon av AquaGen lakserogn

Nr. 4 / August 2015Rogninfologo

 

 

bilde rogninfo 4

Torstein Fjukstad og Mevlud Sadiku gjennomførte rogntapping og befruktning av de første stamfiskene oppdrettet i sjø, onsdag, 19. august 2015 ved AquaGen Hemne. Dette gir rekordtidlig rognlevering i sesongen 2015/2016.

Ny ultralydteknologi sikrer eggproduksjon året rundt.
AquaGens rogn er i hovedsak produsert basert på oppdrett av stamfisk i sjø. Dette gir oss muligheten til en sterk seleksjon hvor kun de stamfiskene som viser den beste tilveksten og som motstår de utfordringene fisken møter i ordinær sjøproduksjon, får muligheten til å bidra til neste generasjon. Vi kan gjennom å bruke lys- og temperaturregulering påvirke fisken til å gyte tidligere eller senere, og således strekke rognleveransene til ti måneder i året.

Forskning utført av AquaGens doktorgradsstudent Ingun Næve og forsker Maren Mommens gir bedre overvåkning og kontroll på kjønnsmodningen hos laks. Prosjektet, som utvikler ny ultralydmetodikk for rask, objektiv og skånsom bestemmelse av modningsgrad hos hunnfisk, har gitt gode resultater allerede etter det første året.

Ved å ta i bruk denne nye metodikken fra og med rognsesongen 2015/2016 vil vi også levere rogn i de to gjenværende månedene, august og september i 2016, gjennom tilskudd fra landbasert produksjon av stamfisk. Startskuddet for denne satsningen skjedde ved strykingen av årets første sjøproduserte stamfisk onsdag, 19. august ved vårt anlegg på Hemne. Stryking i midten av august er rekordtidlig og vil gi rogn til våre kunder to uker tidligere enn foregående år.

Forskningen med utvikling av landbasert stamfiskproduksjon er støttet av Havbruksprogrammet til Norges forskningsråd.