Genet for kjønnsmodning er funnet hos laks

17.12_Nature_cover

Forsiden av Nature, 17. desember 2015.

Funnet av genet som styrer kjønnsmodning hos hunnlaks og hannlaks gir nye effektive metoder for å kontrollere kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Samtidig vil den nye kunnskapen være av stor betydning innen forvaltningen av ville laksestammer.

Kjønnsmodning hos laks gir redusert vekst og filetkvalitet samt nedsatt aktivitet i immunsystemet. Dette fører til dårlig fiskevelferd og nedklassing av laks ved slaktetidspunktet.

Bruk av lys i oppdrettsmerdene har vært et utbredt tiltak for å unngå kjønnsmodning hos laks. Ved endringer i oppdrettsmiljøet eller bruk av ny teknologi som f.eks. høyere temperaturer eller produksjon av stor smolt i resirkuleringsanlegg, kan tidlig kjønnsmodning imidlertid bli et problem.

Ved å selektere laks med riktig genotype, kan vi ytterligere kontrollere kjønnsmodningen hos laks under ulike oppdrettsforhold. AquaGen jobber nå videre for å kunne utnytte denne kunnskapen både i sine avlsprogrammer og i lakserogna som leveres til oppdrettsnæringen.

Dette forskningsprosjektet er et godt eksempel på hvordan sekvensering av laksegenomet bidrar til økt kunnskap om laksens biologi, med stor nytteverdi for både oppdrettsnæringen og villfiskforvaltningen. Arbeidet er basert på bruk av genotypingsplattformen til AquaGen som analyserer 220 000 genmarkører.

Forskere fra CIGENE (NMBU), Universitetet i Turku (Finland), NINA, NOFIMA, Universitetet i Edinburgh (UK), AquaGen, Natural Resources Institute Finland og Rådgivende Biologer har deltatt i dette arbeidet.

Forskningsresultatene ble publisert i nettutgaven av det prestisjetunge tidsskriftet Nature for noen uker siden, og er nå profilert på forsiden av den trykte utgaven som kom denne uken.

Lenke til nettutgaven av artikkelen finnes her: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16062.html