Ny æra for avlsmessig fremgang på livskraftige- og lønnsomme egenskaper

RogninfologoNr. 1 / Juni 2016

Last ned PDF av AquaGen ROGNINFO Nr. 1 / Juni 2016

 

CRW_5723-lys-blå-2-med-AG-symboler firkantigHøsten 2016 vil AquaGen levere lakserogn som er valgt ut ved bruk av tre ulike seleksjonsmetoder; familie-, QTL- og genomisk seleksjon samtidig. Dette produktet er kalt GEN-innOva® GAIN og gir i tillegg til virusbeskyttelse, ekstra fremgang på luse- og AGD-resistens, håndteringstoleranse og veksthastighet.

Ved AquaGens anlegg i Hemne, Tingvoll og Steigen er stamfisken som vil produsere den første rogna i sesongen 2016/2017 landsatt, sortert og prøvetatt for DNA-analyse.

Dette markerer også starten for levering av AquaGens tre nye hovedprodukter; QTL-innOva® PRIME, QTL-innOva® SHIELD og GEN-innOva® GAIN. Seleksjon for sterk og jevn filetfarge, QTL-innOva® RED kan velges som et tillegg til alle hovedproduktene.

QTL-innOva® PRIME og SHIELD

All stamfisk i AquaGens rognproduksjon er innledningsvis spesielt selektert for generell robusthet og rask vekst. QTL-innOva® PRIME inneholder i tillegg QTLer som gir IPN-resistens og hindrer at kundene får «lusesamlere» (laks som er spesielt mottagelig for lusepåslag). QTL-innOva® SHIELD har de samme QTLene som QTL-innOva® PRIME, men gir også laksen ekstra virusbeskyttelse mot PD og CMS.

Produktoversikt-2016-2017

AquaGens produktoversikt for lakserogn 2016/2017, med første levering i oktober 2016.

Dokumentasjonen for alle QTLene som inngår i QTL-innOva® PRIME, SHIELD og RED kan leses her.

GEN-innOva® GAIN

GEN-innOva® GAIN representerer et avlsteknologisk kvantesprang ved bruk av genomisk seleksjon (GS). Stamfisken, både hunnfiskene og hannfiskene som skal produsere denne rogna blir testet for 55 000 genmarkører.

GEN-innOva® GAIN har den ypperste genetikken for sjøbasert oppdrettslaks i 2016/2017. Denne rogna er resultatet av 2 generasjoner GS for luseresistens, 1 generasjon GS for AGD-resistens og 2 generasjoner GS for vekst. I tillegg inneholder den samtlige QTL-egenskapene som QTL-innOva® SHIELD. Både hunnfiskene og hannfiskene må ha de riktige genene for å bli benyttet i denne rognproduksjonen, og for hannfisk blir kun 1 av 1000 toppkandidater kvalifisert som GEN-innOva® GAIN-stamfisk.

Les mer om GEN-innOva® GAIN her.