Ny bruk av ultralydteknologi sikrer tilgang på AquaGen rogn hele året

RogninfologoNr. 2 / Juli 2016

 

Ulike produksjonsmetoder for stamfisk gjør at AquaGen nå kan levere rogn hele året etter kundens ønske og behov. Dette gir økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet i settefiskproduksjonen. Stamfisk produsert i sjøvann dekker rognleveringer fra oktober til juli, og landbasert produksjon gir leveranser fra juli til oktober. 

The-plant-Comau

Ved AquaGens stamfiskanlegg Comau i Chile har vi produsert landbasert stamfisk siden 2008. Erfaringene fra dette arbeidet blir nå nyttegjort i Norge.

Fra to til tre rogninnlegg i året

Cermaq Norway avd. Forsan er mottakeren av den første lakserogna produsert fra den landbaserte stamfisken i Norge. Leveransen kommer i to grupper á 2 350 000 rogn.

– Å få levert AquaGen-rogn i månedsskiftet juli-august 2016, gjør at vi kan sette 100 grams smolt i sjøen i april 2017. Med denne «off-season»-rogna kan vi ha tre innlegg per år i stedet for to og få utnyttet kapasiteten i anlegget mye bedre, sier settefisksjef i Cermaq Norway, Marit Holmvåg Hansen.

Lang erfaring og bruk av ny teknologi

AquaGen etablerte i 2008 den første landbaserte produksjonsanlegget for stamfisk i Chile. Den lange erfaringen på dette området blir nå nyttiggjort i Norge. I tillegg er det i et internt FoU-prosjekt utviklet ny bruk av ultralydteknologi som sikrer at stamfisken strykes på et optimalt tidspunkt i forhold til rognkvalitet. Dette har tradisjonelt vært en stor utfordring for landbasert stamfiskproduksjon.

IMG_3315-ultralyd

Utstrakt bruk av ultralyd for å bestemme modningsgrad på rogna og riktig stryketidspunkt har gitt gode befruktningsresultater i produksjonen.

Spesifikk patogenfri stamfisk

Landbasert produksjon, kombinert med god vannbehandling og smittehygieniske driftsrutiner gir grunnlaget for mindre eksponering fra vannbåren smitte sammenlignet med tradisjonelle åpne systemer. Selv om det er delte erfaringer med den praktiske effekten av dette fra Chile, Canada og Island, vil man ved landbasert stamfiskproduksjon i større grad kunne kontrollere og eliminere spesifikke sykdomsfremkallende organismer fra vannet.

– Vi ser frem til å følge opp denne fisken og er spente på om vi kan se en effekt av å produsere en laks fra «spesifikk patogenfri» stamfisk, sier fiskehelsesjef i Cermaq Norway, Karl Fredrik Ottem.

Genetikken og sporbarheten er den samme som kunden får fra AquaGens ordinære sjøbaserte stamfiskproduksjon. For hver ny generasjon av stamfisk som nå kontinuerlig blir produsert på land, kommer foreldrene fra avlskjerna som har vært oppdrettet i sjø.

IMG_0716

Pakking av den første lakserogna fra landbasert stamfisk i Norge ble gjort 25. juli 2016. Rogna ble sendt med bil og lagt inn hos Cermaq Norway avd. Forsan 27. juli 2016.