En ny laksegenerasjon er på vei

RogninfologoNr. 3 / August 2016

 

De første sjøoppdrettede stamfiskene som danner opphavet til en ny generasjon med lakserogn er strøket hos AquaGen. Denne generasjonen er bedre tilpasset dagens utfordringer i næringen og rogna er klar for levering i begynnelsen av oktober 2016. 

DSC_5863 avlangt utsnitt

Figur 1. Rogn fra hunnlaks med spesifikke egenskaper blir befruktet med melke fra nøye utvalgte hannlaks.

Flere modne stamfisk tidlig

Fra stamfisk som har gått hele sin livssyklus på land, er det nettopp produsert såkalt «off- season»-rogn med vellykket resultat. Fra denne produksjonen blir det levert ca. 20 millioner rogn i tredje kvartal til oppdrettere i Norge og Skottland.

Samtidig som «off-season»-rogna er på vei ut i klekkeriene, har den ordinære tidligproduksjonen av rogn for sesongen 2016/2017 startet. Stryking av de første stamfiskene, som er oppdrettet i sjø blir utført 22. august 2016 ved AquaGen Hemne og Steigen (Figur 1). Stryketidspunktet skjer omtrent på samme tidspunkt som i forrige sesong, men i år har vi flere modne fisk ved to anlegg. Dette gir større mengder rogn som kan leveres allerede i uke 41. AquaGen kan dermed levere rogn hele året fra norske stamfiskanlegg (Figur 2). Dette øker fleksibiliteten og kapasitetsutnyttelsen innen smoltproduksjon, samtidig som optimal produksjon av tidlig nullåring og stor smolt ikke lenger er begrenset av tilgang på rogn.

Figur 2. Tidspunkt for levering av lakserogn gjennom året basert på stamfisk som er produsert i ulike miljø. Rogn fra landbasert stamfisk oppdrettet i kar leveres fra juli til og med september. Rogn fra sjøbasert stamfisk oppdrettet i merder leveres fra oktober til og med juli. Ny laksegenerasjon starter med levering av landbasert rogn i juli.

Produksjon av stor smolt

For å ha det beste utgangspunktet for produksjon av stor smolt, er det en fordel å legge inn rogn tidlig. En stor smolt med høyt vekstpotensial vil bidra til en betydelig redusert produksjonstid i sjø. Hurtig vekst både i ferskvann og sjøvann er generelt sterkt vektlagt i hele AquaGens avlsmateriale også denne sesongen.  I kombinasjon med seleksjon for luseresistens og håndteringstoleranse, er dette det beste genetiske materialet AquaGen tilbyr.

Nye produkter

Fra og med denne sesongen blir produktspekteret i AquaGen utvidet med nye produkter, tilpasset dagens utfordringer i næringen. Dette stiller større krav til planlegging og logistikk knyttet til testing og seleksjon av stamfisk, samt produksjon og distribusjon av rogn. Vi produserer rogn etter ordre og det tar minimum 7 uker fra rogna er befruktet til den er klar til utsendelse. For å imøtekomme rognbestillingene i forhold til kvalitet, kvantitet og leveringstidspunkt, oppfordrer vi derfor våre kunder til å foreta bestilling så tidlig som mulig og senest 10 uker før ønsket levering. Se produktoversikten for 2016/2017 her.