Ny forskningssjef i AquaGen

img_9277-thomas-moen-1000x667px

Thomas Moen.

Thomas Moen er ansatt som ny forskningssjef i AquaGen fra 1. november 2016. Han vil ha ansvaret for å videreføre selskapets sterke satsning på forskning og utvikling innen avlsarbeid, produksjonsmetoder og produktsortiment.

Moen har en doktorgrad i avl og genetikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Han startet sin yrkeskarriere i Nofima, og har jobbet i AquaGen siden 2008.

Moen har vært sentral i innfasingen av molekylære metoder i lakseavl. Blant annet har han vært en viktig bidragsyter i implementeringen av markørassistert seleksjon (QTL-seleksjon) for ulike egenskaper i rognproduksjonen, identifiseringen av IPN-genet og utviklingen av såkalte SNP-chips for arter av laksefisk.

Moen har drevet en rekke forskningsprosjekter både i Nofima og AquaGen, prosjekter som har brukt genomikk til å studere ulike aspekter ved både oppdretts- og villaks, samt andre fiskearter. Han vil sammen med avlssjef Sven Arild Korsvoll lede en forskergruppe på 12 personer, hvorav seks har doktorgrad og to er doktorgradsstipendiater.