Lanserer regnbueørretrogn med økt flavobakterioseresistens

Nr. 4 / Desember 2016

 

AquaGen har identifisert to genetiske markører (QTLer) med signifikant korrelasjon til flavobakterioseresistens. Markørene vil bli brukt i produksjonen av regnbueørretrogn i Norge, Storbritannia og Chile fra begynnelsen av 2017.

regnbueorret-img_5907

Regnbueørret oppdrettet i sjøvann.

Reduksjon i antibiotikabruk

Flavobakteriose, også kjent som Rainbow Trout Fry Syndrome (RTFS) er et stort problem i regnbueørretproduksjon på verdensbasis. Sykdommen er utbredt, oppstår hyppig og kan føre til høy dødelighet og sår hos yngel og større fisk i ferskvann og sjøvann (spesielt brakkvann). Antibiotika blir ofte brukt til å behandle flavobakteriose.

AquaGen har identifisert og tatt i bruk flere genmarkører for sykdomsresistens hos laks. For tiden blir det produsert laks med økt resistens mot virussykdommene IPN, PD og CMS. Genmarkører for motstand mot bakteriesykdommen SRS og lakselus er også realisert. For regnbueørret, er det funnet genmarkører for IPN- og flavobakterioseresistens.

Genomisk verktøy for regnbueørret utviklet

AquaGen har tatt i bruk et genomisk verktøy som analyserer tusenvis av markører for å selektere for sykdomsresistens hos regnbueørret. I samarbeid med Affymetrix og US Department of Agriculture (USDA), er det blitt utviklet en høytetthets SNP-chip som kan genotype 55 000 markører fra en enkelt fisk i én analyse. Det er ved hjelp av denne SNP-chipen at genmarkører for IPN- og flavobakterioseresistens har blitt oppdaget.

Smittemodell for Flavobacterium psycrophilum

Arbeidet med flavobakterioseresistens ble startet i 2014. En viktig del av dette arbeidet var tilgjengeligheten av en smittemodell utviklet av forskere ved Universitet i Stirling. Totalt 1500 yngel ble smittet med Flavobacterium psycrophilum, og deretter genotypet ved bruk av SNP-chipen.

To QTLer for flavobakterioseresistens funnet

Et QTL-søk resulterte i oppdagelsen av to sterke QTLer for motstand mot flavobakteriose. Både hver for seg og i kombinasjon, har de to QTLene en betydelig effekt i å redusere dødeligheten av flavobakteriose hos regnbueørret.

Overlevelsen for fisk med den dårligste (qqqq) og den beste (QQQQ) kombinasjonen av markører var henholdsvis 31 % og 84 %. «Frekvensen av de fordelaktige markørene er lav til moderat i AquaGens regnbueørretpopulasjoner, som betyr at det er et stort potensial for å bedre resistensen mot flavobakteriose», sier Thomas Moen, forskningssjef i AquaGen.

Mer dokumnetasjon på flavobakterioseresistens hos regnbueørret kan leses her