EW GROUP kjøper GenoMar Genetics

EW GROUP, holdingselskapet som eier AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i GenoMar Genetics, det globalt ledende avlsselskapet for tilapia.

Genomar EW GROUP agreement

Avtalen om oppkjøp av GenoMar Genetics ble undertegnet av Odd Magne Rødseth, direktør for akvakultur i EW GROUP (til venstre) og Tor Vikenes, administrerende direktør i Norway Fresh.

GenoMar Genetics er en del av Norway Fresh Group og eier av GenoMar Supreme Tilapia (GST) -stammen som har blitt utviklet gjennom mer enn 25 års målrettet og teknologisk nyskapende avlsarbeid på tilapia.

Ledende på avl av tilapia

«Som ledende på avl av tilapia, har GenoMar Genetics bygget et sterk, vitenskapelig basert avlsprogram med dokumentert fremgang for de egenskapene som er viktige for sektoren,» sier Odd Magne Rødseth, direktør for akvakultur i EW GROUP.

«Ved å kombinere GenoMar Genetics FoU og produktportefølje med vår gjennomføringsevne innen avl og helse og globale nettverk, vil gjøre oss i stand til å påvirke utviklingen av tilapiaindustrien og forsterke vår forpliktelse for en bærekraftig global matproduksjon.»

neil measuring thickness head 2

Måling av størrelse og vekst er viktige egenskaper i avlsprogrammet for tilapia.

«Denne transaksjonen er positiv for tilapiaindustrien, fordi det bidrar til at avansert teknologi, forskningsressurser og beste oppdrettspraksis blir tilgjengelige for flere akvakulturnæringer rundt om i verden,» sier Tor Vikenes, administrerende direktør i Norway Fresh. «Jeg er glad for at GenoMar Genetics vil bli en del av et team som har en langsiktig satsing på avl av tilapia. Muligheten til å dele ledende kunnskap og teknologi for oppdrett av ulike arter, vil bidra til utviklingen som er nødvendig for å møte behovet for mat til en raskt voksende befolkning.»

Tilapia, en viktig kilde til animalsk protein

Globalt er tilapia den raskest voksende akvakulturarten og blitt en viktig handelsvare av animalsk protein. EW GROUP, med kjernevirksomhet innen avl, ernæring og helse hos dyr, gikk nylig inn i genetikkbransjen for tilapia ved oppkjøpet av Aquabel, et avls- og distribusjonsselskap i Brasil. Oppkjøpene danner grunnlaget for et genetikk- og distribusjonsnett som betjener de viktigste produksjonsområder i Amerika og Sørøst-Asia.

Tilapia er en varmekjær ferskvannsfisk som oppdrettes i dammer og innsjøer, hovedsaklig i Sørøst-Asia og Sør-Amerika.

GenoMar Genetics, lokalisert i Oslo og med hovedproduksjon i Luzon på Filippinene, har investert i et langsiktig seleksjonsprogram for å forbedre tilapia som oppdrettsart. Programmet har sin opprinnelse i GIFT-programmet og har et langsiktig samarbeid med Central Luzon State University. Med totalt 50 ansatte på Filippinene, Malaysia og andre land, har selskapet et godt rykte for sin kontinuerlige investering i avl og kvalitetsprodukter.

For å styrke sine respektive kjerneområder, har Norway Fresh og GenoMar Genetics inngått en langsiktig leveranseavtale og en samarbeidsavtale om globale leveranser fra GST-stammen og «benchmark»-programmer som skal dokumentere resultatene av nye produktutviklinger.