AquaGens avlsprogram for rognkjeks er etablert

Forsker og leder av AquaGens avlsprogram på rognkjeks, Maren Mommens holder en kjønnsmoden hunnfisk.

Den 3. – 4. mai 2017 ble de første rognkjeksfamiliene i AquaGens nye avlsprogram for rognkjeks etablert. Dette er foreldrene til fremtidens rognkjeks og representerer den genetiske motoren for en mer effektiv og tilpasningsdyktig lusespiser i oppdrettsnæringen.

Robust og lusespisende rognkjeks

Formålet med avlsprogrammet er å sikre produksjon av en mer robust og lusespisende rognkjeks. Dagens rognkjeksproduksjon lider fortsatt under høy dødelighet i sjøfasen. I tillegg er det bare 20-40 % av rognkjeksen som settes ut i merd som spiser lus. Dette fører til at lakseprodusentene har behov for å etterfylle rognkjeks jevnlig. Rognkjeks med forbedret overlevelse vil fungere lengre som lusespiser og en god helse vil gi den bedre velferd.

«Ved å avle frem en mer effektiv rognkjeks ønsker AquaGen å levere lakseoppdrettere et forbedret verktøy i kampen mot lakselus.  AquaGen leverer også lakserogn (GEN-innOva GAIN) som er selektert for resistens mot lakselus», sier forsker og leder av rognkjeksprogrammet i AquaGen, Maren Mommens.

Melke fra rognkall blir fryst ned i flytende nitrogen. Her kan de lagres i mange år, og tines opp når de skal brukes i reproduksjon.

Utvikling av «genomiske leteverktøy»

«I de siste 10 år har AquaGen utviklet genomiske verktøy i avlsarbeidet på laks og regnbueørret. Dette sikrer en presis og rask framgang av ønskede egenskaper gjennom bruk av QTL- eller genomisk seleksjon. I samarbeid med CIGENE utvikler AquaGen nå tilsvarende verktøy til rognkjeks», sier forskningssjef i AquaGen, Thomas Moen.

Rogn fra fem ulike rognkjeks er klar til befruktning. Både mor og far til hver enkelt familie genotyperes og sammenholdes med avkommets genetiske kodede egenskaper. På denne måten kan gunstige registrerte egenskaper kobles til spesifikke gener og brukes i avl til neste geneerasjon.

Fra vill til opprettet stamfisk

Det arbeides også med å få bedre kontroll over reproduksjonen til rognkjeks, slik at man unngår å måtte benytte villfanget stamfisk.

En lukket og kontrollerbar livssyklus er en forutsetning for å sikre framgang for egenskaper fra generasjon til generasjon. Samtidig bidrar dette også til å temme rognkjeksen som gjør den langt mer tilpasset et liv i laksemerdene.  Dette er fremdeles ikke mulig i dagens rognkjeksproduksjon, som i stor grad er basert på villfanget stamfisk. Bruk av villfanget stamfisk medfører også en økt risiko for introduksjon av smitte.

AquaGen deltar i forskningsprosjektet CycloBreed, ledet av Nofima og finansiert av FHF, som fokuserer på reproduksjonsfysiologi i rognkjeks og har som mål å utvikle protokoller for modningsstyring av rognkjeks som vil komme hele rognkjeksindustrien til nytte.

Nytt stamfiskanlegg

Produksjonsbiolog Nina Iversen er avlsansvarlig for rognkjeksen hos Namdal Rensefisk. Her tar hun en rognvæskeprøve som skal analyseres for tilstedeværelse av eventuelle sykdomsfremkallende agens.

Sammen med AquaGens samarbeidspartnere i Namdal Rensefisk, er det startet bygging av et nytt stamfiskanlegg som vil gi optimale forhold for stamfiskproduksjon. I dette nye anlegget vektlegges det høy biosikkerhet og mulighet for temperatur- og lysstyring for å kontrollere reproduksjonen.

Mens stamfiskanlegget hos Namdal Rensefisk er under oppbygging, har AquaGen valgt å lage de første familiene i avlsprogrammet hos Nofima på Sunndalsøra. Anlegget oppfyller AquaGens krav til biosikkerhet og vannkvalitet og Nofima bidrar med faglig støtte under produksjon av familiene.

Prosjektmedarbeider i AquaGen, Mona Rostad sjekker melkens aktivitet i lupe før befruktning.