Båndlegging for ILA-mistanke også av AquaGens stamfiskavdelinger ved lokalitet Vestseøra i Hemne kommune

Som følge av transport av avlslaks fra Tingvoll til Hemne, er stamfiskavdelingene ved landanlegget Vestseøra i Hemne kommune også båndlagt for mistanke om ILA. Denne transporten ble gjort før ILA ble oppdaget på Tingvoll.

Tiltak mot ILA på Tingvoll

Nylig befruktet lakserogn.

AquaGen meldte den 7. juli 2017 om mistanke om ILA ved lokaliteten Merraberget i Nesset kommune. Lokaliteten holder stamfisk som var planlagt for stryking fra september 2017. En del av fiskegruppen var allerede landsatt ved lokaliteten Rimstad i Tingvoll kommune. Disse to lokalitetene som tilhører AquaGen, er nå båndlagt på bakgrunn av stadfestet ILA-diagnose 12. juli 2017. Lokaliteten Rimstad er allerede tømt for fisk, og det forberedes sanitetsslakting fra lokaliteten Merraberget. Det er ikke registrert forøket dødelighet ved lokaliteten Merraberget.

Fisk fra Tingvoll overført til Hemne

Lokaliteten Merraberget holdt også avlsfisk som var planlagt brukt i avlsarbeidet høsten 2017. Som et ledd i dette arbeidet, ble det overført 262 avlsfisk fra lokaliteten Rimstad til stamfiskavdelingen ved landanlegget Vestseøra i Hemne 6.-7. juni 2017. Denne gruppen med avlsfisk oppholdt seg i en kortere periode på lokaliteten Rimstad samtidig med rognproduksjonsfisk som senere har fått bekreftet diagnosen ILA. Det foreligger derfor en mulighet for smitte mellom gruppene. Avlsfisken ble plassert i et eget kar i en separat stamfiskhall på Vestseøra som er reservert avlsarbeidet. Denne hallen er smittemessig adskilt fra øvrige stamfiskavdelinger som benyttes til produksjon av rogn til kunde.

Fisken fra Tingvoll er avlivet

I forbindelse med ILA-mistanken på lokalitetene i Tingvoll og for å minimalisere smitterisiko på Hemne, valgte AquaGen å avlive disse 262 avlsfiskene som kom fra Rimstad før ILA var bekreftet der. Biologisk materiale fra avlivet fisk og gjenværende fisk i avlshallen er tilgjengelig for videre analyse. Mattilsynet har vedtatt båndlegging av stamfiskavdelingene ved Vestseøra i Hemne som en konsekvens av potensiell smittekontakt med fiskegruppen som ble tatt inn i avlshallen. Det vil bli iverksatt intensivert helsekontroll ved stamfiskavdelingene, og Mattilsynet har signalisert at de vil kunne oppheve båndleggingen i de stamfiskavdelingene som har vært smittemessig isolert fra fisken som kom fra Tingvoll.

Håper på rask avklaring

AquaGen håper på snarlig avklaring for de øvrige stamfiskavdelinger ved lokaliteten Vestseøra i Hemne. Det er ingen båndlegging av de øvrige avdelingene ved Vestseøra eller ved sjøavdelingene i Hemne. AquaGen vil gjennom videre dialog med Mattilsynet gjennomføre oppfølgende analyser for å avklare smittestatus og dermed grunnlaget for videre båndlegging av stamfiskavdelingene. AquaGen vil holde sine kunder og samarbeidspartnere løpende orientert om situasjonen.