Lakserognsesongen 2017/2018 er i gang

Nr. 2 / September 2017

 

Stryking og befruktning av lakserogn for levering fra midten av oktober, ble satt i gang 31. august 2017. Dette er rogn fra de første sjøoppdrettede stamfiskene i sesongen 2017/2018, og gir et godt grunnlag for produksjon av en robust og rasktvoksende 0-årssmolt.

Nylig befruktet lakserogn som skal sendes ut til oppdretter når rogna har utviklet seg til øyerogn, ca 7 uker etter befruktning.

Båndleggingen for ILA-mistanke er opphevet på Hemne

AquaGen Tingvoll fikk diagnostisert ILA på stamfisk ved to lokaliteter i juli 2017. Begge lokalitetene ble tømt for fisk og den planlagte rognproduksjonen fra Tingvoll falt dermed ut.

Stamfiskavdelingene på Hemne ble midlertidig båndlagt for mistanke om ILA som følge av potensiell ILA-smitte fra avlsfisk som tidligere var transportert fra Tingvoll. Denne båndleggingen er nå opphevet av Mattilsynet, og produksjonen av stamfisk og rogn vil gå som normalt.

Stort fokus på biosikkerhetsrutiner

AquaGen Hemne og Steigen vil forsyne oppdretterne med lakserogn i sesongen 2017/2018. Rutinene for biosikkerheten i stamfiskproduksjonen har i kjølvannet av ILA-utbruddet på Tingvoll naturlig nok fått ekstra fokus. Som genetikk- og rognleverandør har vi et stort ansvar for å levere genetisk startmateriale som til enhver tid har forbedrede prestasjoner, samtidig som rogna skal ha høyeste biosikkerhetsstatus.

Leveringen av GAIN tas opp igjen

AquaGens topprodukt GEN-innOva® GAIN har til nå ikke blitt produsert i rognsesongen 2017/2018. På grunn av båndleggingen og etterfølgende utslakting av stamfisk som skulle brukes i denne produksjonen, måtte vi vente på neste runde med landsetting av stamfisk. Fra denne stamfisken blir GAIN-produksjonen gjenopptatt og rogna blir levert i løpet av november 2017.

Første levering av GAIN til oppdretterne var høsten 2016, og smolten har allerede blitt satt i sjøen fra høsten 2017. Gjennom et stort dokumentasjonsprosjekt skal vi måle laksens prestasjoner gjennom hele sjøfasen frem til slakt fra ulike lokaliteter i hele landet. Les mer om dette i AquaGen ROGNINFO nr. 1 / August 2017: Millioner av GAIN-fisk klar til å prestere i sjø