Cermaq går for GAIN

Lørdag, 16. september 2017 mottok Cermaq avdeling Veggfjell 550 000 smolt fra sitt nye settefiskanlegg på Forsan i Steigen. Smolten er utstyrt med GEN-innOva® GAIN genetikk, som er resultatet av AquaGens målrettede avl for luseresistens og ekstra god tilvekst.

Nye MS Steigen klar for å levere GAIN-smolt til Cermaq avd. Veggfjell.

Beregninger utført av AquaGen viser at laksen skal ha minst 30-40 % færre lus og rundt 20 % bedre tilvekst sammenlignet med tidligere utsett.

«Vi har en god lokalitet her på Veggfjell og det skal bli spennende å se hvilke prestasjoner vi klarer å oppnå med GAIN», sier driftsleder Sten Magne Kristensen.

Overføring av GAIN-smolt fra MS Steigen til Cermaq avd. Veggfjell.

Dokumentasjon fra ferskvannsfasen

AquaGen har også høye forventninger til prestasjonene med GAIN og har igangsatt en storstilt datainnsamling basert på 50 millioner rogn levert. GAIN-grupper hos oppdrettere fra hele landet blir fulgt fra klekking til slakt. «Allerede i settefiskfasen ser vi ca. 10 % bedre tilvekst og signifikant lavere dødelighet på GAIN sammenlignet med annen genetikk», sier dokumentasjons- og salgssjef i AquaGen, Ole Aarbakke.

GAIN-smolt med snittvekt på 97 gram kommer til sitt nye hjem hos Cermaq avd. Veggfjell.

Kortreist rogn

GAIN-smolten som nå leveres til Cermaqs sjølokaliteter i Finnmark og Nordland ble lagt inn som rogn på Cermaq Forsan i uke 48 i 2016. Rogna kom fra AquaGens anlegg på Leines i Steigen.