Kristin Dahlen ansatt som teknisk salgssjef nord i AquaGen

Kristin Dahlen.

Kristin Dahlen er fra 1. september 2017 ansatt som teknisk salgssjef nord. Hun vil ha ansvaret for kundeoppfølging av settefisk- og matfiskoppdrettere i Nord-Norge.

Kristin er utdannet som Høgskolekandidat i akvakultur, og har i tillegg påbyggingsstudier i kvalitetsledelse og foredling av marine råstoffer med Cand.mag.-grad fra Nord universitet.

Hun har lang og bred erfaring fra ulike stillinger og prosjekter innen akvakultur.

Kristin var sist ansatt som kvalitetssjef i Cermaq Norway AS. Tidligere har hun jobbet som kvalitetsleder og røkter i Follalaks AS, dykkerinstruktør i Polardykk AS, prosjektmedarbeider i Nordlandsforskning og assistent/røkter/vakt ved forsøksstasjonen til Nord universitet.

Da hun var ansatt i Cermaq, deltok hun blant annet i et treårig samarbeidsprosjekt med Nord universitet for å kartlegge stressresponser hos smolt ved utsett.

Kristin vil ha kontorplassering i Steigen.