Anders Fjellheim ny produksjonsdirektør i AquaGen

Anders Fjellheim.

Anders Fjellheim er ansatt som ny produksjonsdirektør i AquaGen fra 15. oktober 2017. Han vil få ansvaret for all produksjon av laks og ørret gjennom hele verdikjeden fra rogn til stamfisk i AquaGen.

Anders har hovedfag og doktorgrad i akvakultur fra NTNU med spesialisering innen probiotika til marine fiskelarver. Han studerte bruk av probiotiske bakterier som har en helsefremmende effekt hos piggvar- og torskeyngel.

Han kommer fra stillingen som produksjonssjef for ferskvann, region nord i Marine Harvest. Han har tidligere arbeidet som biologisk kontroller i Marine Harvest, forsker i Niva og driftsleder i to ulike settefiskanlegg og ett sjøanlegg hos Lerøy Midnor. Samtidig med disse jobbene har han også tatt en del kurs innen lederutvikling.

Anders har dermed solid kompetanse og erfaring både innen forskning og produksjon i oppdrettsnæringen.