AquaGen Skottland offisielt åpnet

Den 31. oktober 2017, ble AquaGen Scotland Ltd, som er lokalisert ved Stirling University Innovation Park, åpnet. Inviterte kunder og samarbeidspartnere deltok i åpningsseremonien og et seminar ved Stirling Court Hotel dagen etter.

Odd Magne Rødseth, direktør for akvakultur i EW Group, klippet snoren og erklærte AquaGen Scotland Ltd for åpnet.

Andy Reeve, administrerende direktør i AquaGen Scotland Ltd (til venstre) takket Gilpin Bradley, administrerende direktør i Wester Ross Fisheries Ltd for talen han holdt under åpningen av AquaGen Skottland.

Åpningen markerer en styrking av markedsarbeidet og den faglige støtten til kunder i Skottland og Irland. Andy Reeve, administrerende direktør i AquaGen Scotland har vært representant for AquaGens lakse- og regnbueørretrogn siden 2005. Martin Haberfield, teknisk salgssjef i AquaGen Scotland, startet i selskapet i 2017. «I fremtiden vil vi følge opp fisken bedre for å se hvordan den presterer under skotske oppdrettsforhold», sier Reeve.

Stamfisk- og rognproduksjon i Skottland

«Frem til nå har den genetisk forbedrede rogna blitt importert fra Norge, men fra sesongen 2018/2019 har vi mulighet til å produsere lakserogn fra AquaGen stamfisk som allerede svømmer i skotske merder. Ved å bygge opp en integrert produksjonslinje for både stamfisk og rogn, vil vi kunne betjene de skotske oppdretterne på en bedre måte», sier Odd Magne Rødseth, direktør for akvakultur i EW Group.

I tillegg vil de nye produksjonsstedene bli inkludert i AquaGens back-up-system og ytterligere styrke sikkerheten i rognforsyningen til europeiske oppdrettere.

 

Alison Hutchins, oppdrettsdirektør i Dawnfresh Farming Ltd (til venstre) og Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen AS.

Martin Haberfield, teknisk salgsjef i AquaGen Scotland Ltd (til høyre) snakker med Robert Murray.

 

 

 

Jim McKay, direktør for vitenskap og teknologi i EW Group (i midten).

Richard Hopewell, fiskehelsesjef i Dawnfresh Farming Ltd (til venstre) og Sandra Craveiro, akvakultursjef i Aquascot Ltd.

 

Fra venstre; Robert Murray, Jørgen Ødegård, seniorforsker, Thomas Moen, forskningssjef, Roger Oddebug, finansdirektør og Andy Reeve, administrerende direktør (de siste fire fra AquaGen AS / AquaGen Scotland Ltd).

Deltakere ved åpningen av AquaGen Skottlands kontor.