46 år i avlsarbeidets tjeneste

Svein Hjeldnes, en av norsk oppdrettsnærings pionerer, fylte 70 år i 2017. Han har vært engasjert i avlsarbeid på laks og regnbueørret siden 1971, og var med helt fra begynnelsen da avlsprogrammet ble etablert med innsamling av stamlaks fra over 40 norske elver. Svein er fremdeles aktivt i arbeidet med å videreutvikle stammene som AquaGen i dag forvalter.

Svein Hjeldnes sjekker kvaliteten på rogna ved levering til en kunde.

Unnfanget i baksetet av en folkevogn

Som kjent ble avlsprogrammet til AquaGen startet ved innsamling av kjønnsmoden laks som ble strøket for rogn og melke ved elvebredden. For å beskytte rogna mot regn og sollys ble en folkevogn innredet til stryke- og befruktningslinje. Fremsetet i bilen ble tatt ut slik at det ble plass til å sitte i baksetet og stryke laksen, forteller Svein. Mye har forandret seg med hensyn til teknologi siden den gang.

Fra forskning til kundeservice

Svein startet å jobbe som forskningstekniker ved Forskningsstasjon for fisk på Sunndalsøra (senere Akvaforsk), 17. august 1971. Professor Harald Skjervold hadde fått tillatelse til å samle inn laks fra norske elver for å starte opp et avlsprogram for laks, og professor Trygve Gjedrem var ansvarlig for etablering og utviklingen av avlsprogrammet. I 1986 ble en kopi av avlskjernen overført til Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon på Kyrksæterøra (senere Norsk Lakseavl og AquaGen). I 1992 ble Svein driftsleder på stamfisklandanleggene i Sunndalsøra og Tingvoll. Fra 1994 begynte han å arbeide med markedsføring og kundeservice både i Norge, Chile og etter hvert andre land. Siden da har han alltid vært ute på farten hos AquaGens kunder i inn- og utland. Oppbyggingen av AquaGen Chile ble startet på slutten av 1990-tallet og Svein har gitt betydelige bidrag gjennom hele perioden.

Svein Hjeldnes peker ned i elva Driva der de første laksene ble fanget og befruktet 25. oktober 1971. Dette ga opphav til de første familiene av laks som ble brukt i oppstarten av avlsprogrammet som AquaGen i dag videreforedler.

Langdistanseløperen

Svein liker ikke å sitte på kontor, han foretrekker å drive med kundeservice som f.eks. mottakskontroll av rogn og oppsøke muligheter innenfor nye markeder. Det er ikke få norske og utenlandske oppdrettere som har blitt tatt hånd om og vist rundt i Norge eller Chile i de 46 årene Svein har vært en del av næringa. Han er veldig dedikert og utholdende innenfor sine arbeidsoppgaver, en egenskap han trolig har med seg fra sin tid som maratonløper på høyt nivå.

Svein var på landslaget i maraton på 1980-tallet, og han fikk sølvmedalje i NM i 1981, bare slått av en utlending som fikk norsk statsborgerskap uken før. Hans beste tid var 2.18.40, fremdeles en respektabel tid for en gjennomtrent maratonløper. Han deltok i London maraton og ble nr. 48. For å oppnå dette trente han to ganger om dagen, samtidig som han drev sportsbutikk og jobbet i Akvaforsk.