Fride Lindseth er ny kvalitetssjef i AquaGen

Fride Lindseth.

Fride Lindseth er fra 1. februar 2018 ansatt som kvalitetssjef i AquaGen. Hun skal lede kvalitetsarbeidet og jobbe mye med kvalitetssikring av produkter og arbeidsprosesser, samt gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.

Fride er utdannet farmasøyt med hovedfag i legemiddelanalyse fra Universitetet i Oslo, og har også utdannelse innen ledelse, strategi, prosjekt- og risikostyring.

Hun har 17 års arbeidserfaring innen kvalitet- og prosessarbeid fra både private og offentlige, nasjonale og internasjonale virksomheter. Hun har blant annet jobbet som fungerende registreringssjef, kvalitetsansvarlig/qualified person (QP) hos Novartis Norge AS, kvalitetssjef/ beredskapskoordinator ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, kvalitetsleder/ gruppeleder/ seniorrådgiver hos Safetec Nordic AS og senest som kvalitet- og sikkerhetssjef ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Hun har dermed meget god kompetanse innenfor fagfeltet fra andre bransjer som nå kommer til nytte i avl- og genetikkarbeidet frem til ferdigprodusert rogn i AquaGen.