Matias Medina er ny direktør for forskning og teknologi i AquaGen

Matias Medina.

Matias Medina er fra 1. februar 2018 ansatt som direktør for forskning og teknologi i AquaGen. Hans hovedrolle vil være å styrke forskningens bidrag til innovasjon, konkurranseevne og lønnsomhet på tvers av EW Groups genetikkselskaper innen akvakultur.

Utdanning innen marin- og akvakulturvitenskap

Medina har doktorgrad i akvakultur fra Institute of Aquaculture i Skottland og en bachelor i marin forskning ved Universidad Católica del Norte i Chile.

Bred erfaring fra forskning og ledelse

Medina har lang erfaring både fra akademia og privat sektor, med 20 år innen internasjonal marin forskning og 11 år som leder av ulike private selskaper som leverer produkter og tjenester basert på vitenskapelige innovasjoner.

Han har jobbet som postdoc ved Centre for Advanced Studies in Ecology and Biodiversity (CASEB) ved Universidad Católica de Chile og en andre postdoc-stilling ved Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) i Porto i Portugal.

Senere ble han administrerende direktør i CIEN Austral, en av de 15 regionale sentrene for vitenskapelig og teknologisk utvikling ved National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT) i Chile. Hans neste jobb var som leder av AVS Chile, et fellesforetak mellom de tre norske forskningsinstitusjonene; NOFIMA, VESO og SINTEF. Han fortsatte sin karriere som administrerende direktør i INTESAL, institutt for laksforskning i den chilenske organisasjonen SalmonChile, som utgjør 80% av lakseprodusentene i Chile.

Spesialisering innen genetikk og genomikk

Medinas siste jobb var som administrerende direktør i Blue Genomics, et chilensk selskap opprettet innenfor rammen av et US$ 12 millioner-teknologikonsortium bestående av InnovaChile (CORFO) og tre selskaper som tilhører EW Group; AquaGen AS, AquaGen Chile og Vaxxinova Norway. I Blue Genomics var han ansvarlig for alle administrative og operasjonelle aspekter av selskapet, knyttet til forskning, utvikling og kunnskap- og teknologioverføring til anvendt avlsarbeid i Chile og Norge.

Med bakgrunn i Medinas utdannelse og erfaring, vil han bidra med verdifull kompetanse i alle samarbeidende EW Group-selskaper innen akvakulturgenetikk. Dette inkluderer selskapene; AquaGen AS, AquaGen Chile og Blue Genomics på laksefisk, AquaSearch ova på ørret og Genomar Genetics og Aquabel på Tilapia.