Velkommen til GENERASJONSSKIFTET 2018

 

Årets seminar av GENERASJONSSKIFTET 2018 vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

Programmet er delt inn i fire dagsaktuelle og fremtidsrettede hovedtemaer:

  • Bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst
  • Kan genteknologi gi nye muligheter for økt produksjon av laksefisk i Norge?
  • Trafikklyssystemet og bedre utnytting av eksisterende MTB
  • Hvordan oppnå redusert svinn og bedre fiskevelferd?

Seminaret blir arrangert 28. og 29. mai 2018 ved Clarion Hotel & Congress Trondheim.

 

Program

Mandag, 28. mai 2018

09.30 Registrering og kaffe
10.15 Bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst
10.30 50 år med lakseavl – en forutsetning for en livskraftig og lønnsom næring Nina Santi,
AquaGen
10.45 Våre viktigste bidrag til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet
11.00 Ny genteknologilov kan gi endrede rammebetingelser for verdiskapning i oppdrettsnæringen Ole Johan Borge, Bioteknologirådet
11.15 Spørsmål og diskusjon
11.30 Lunsj
12.30 Kan genteknologi gi nye muligheter for økt produksjon av laksefisk i Norge? Øystein Lie, Liegruppen
12.45 Vil genredigering med CRISPR løse fremtidens produksjon av steril laks? Anna Wargelius,
Havforskningsinstituttet
13.05 Grønt trafikklys sikres gjennom bruk av genomisk seleksjon for luseresistens Jørgen Ødegård,
AquaGen
13.25 Sjømat Norge velger fremtidens DNA-teknologi for sporing av oppdrettslaks og villaks Geir Ove Ystmark,
Sjømat Norge
13.45 Markedsperspektiver på bruk av genteknologi i oppdrettslaks
14.05 Spørsmål og diskusjon Øystein Lie, Liegruppen
14.20 Kaffepause og frukt
14.50 Trafikklyssystemet og bedre utnytting av eksisterende MTB
15.05 Flere verter – færre parasitter? Er det mulig med dagens sjøbaserte merdoppdrett? Mari Myksvoll, Havforskningsinstituttet
15.25 Forutsetninger for en vellykket storsmoltproduksjon Klemet Steen, Lerøy Seafood Group
15.45 Rognleveranser hele året gir økt kapasitetsutnytting av MTB Anders Fjellheim,
AquaGen
16.05 Spørsmål og diskusjon
18.00 Aperitif og mingling
18.30 Bokbad – GULLEGG, Historien om AquaGen og genetikkens betydning for akvakulturen Arne Storset og Magne Otterdal
19.30 Middag med underholdning

 

Program

Tirsdag, 29. mai 2018

09.00 Hvordan oppnå redusert svinn og bedre fiskevelferd? Anders Marthinussen, Kontali
09.20 Grunnlaget for topp prestasjoner ligger i genene. Oppsummering av resultater i ferskvann og sjøvann for GAIN så langt Kasper Tangen,
Deloitte
09.40 Hvordan oppdrette en robust og rasktvoksende laks? Torolf Storsul,
Midt-Norsk Havbruk
10.00 Kaffepause og frukt
10.30 Hva er suksessformelen bak vinneren av beste oppdrettsprestasjon på Færøyene i 2017? Atli Gregersen,
Hiddenfjord
10.50 Riktig fôring, en forutsetning for god fiskevelferd og rask tilvekst Vidar Myhre,
Spillfree
11.10 Spørsmål og diskusjon Anders Marthinussen, Kontali
11.30 Lunsj

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Meld deg på via skjemaet nedenfor:

 

Påmelding til GENERASJONSSKIFTET 2018

  • Oppgi fakturaadresse og eventuell annen relevant informasjon:
  • Kryss av for ett eller flere valg:

Overnatting:
Ved ønske om overnatting fra søndag, 27. mai 2018 og/eller fra mandag, 28. mai 2018, ta kontakt med hotellet på tlf. 73 92 55 00 eller e-post: [email protected] og oppgi bookingkode #9556, AquaGen. Enkeltrom inkludert frokostbuffet, pr. døgn: kr 1195.

Etter 27. april 2018 vil AquaGens reservasjon av hotellrom opphøre, men samme pris vil gjelde hvis det er ledige rom tilgjengelig etter denne datoen.

Spørsmål?
Er du student, journalist eller har spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Anne Vik Mariussen:
Tlf. 979 85 489, e-post: [email protected]

Velkommen til seminaret!