Vi gratulerer årets AquaGenier

Under festbanketten på Generasjonsskiftet 2018, ble AquaGeni-prisen for settefisk delt ut for første gang. 

Vinnerne av AquaGeni-prisen for settefisk 2017 holder hver sin blankett. Fra venstre: Odd Elvebø (AquaGen), Svein Åge Holstad (Gjølanger Settefisk), Lisbeth Ingebrigtsen (AquaGen), Vibeke Emilsen (AquaGen), Morten Strøm (Flatanger Settefisk), Jakob Voldby (Nordlaks Smolt, avd. Mørsvik) og Kristin Dahlen (AquaGen). Foto: Gorm K. Gaare

Med AquaGeni-prisen ønsker AquaGen å hedre de som hver dag jobber for at laksen skal vokse og trives, helt fra rogna legges i klekkeriet frem til den siste brønnbåtturen. Kåringen av de beste produksjonene fra Nord-, Midt- og Sør-Norge ble gjort gjennom datainnsamling fra kunder som hadde lagt inn rogn av produktet GEN-innOva® GAIN og alle deltagere ble nominert.

Lavest dødelighet og best vekst

Vinnerne ble kåret ut ifra laveste dødelighet (utgang) i kombinasjon med beste vekstfaktor (VF3). Disse to faktorene ble vektet likt i rangeringen.

I år premierte vi de beste smoltproduksjonene av 0-åring sjøsatt i 2017 og på Generasjonsskiftet 2019 vil vi premiere de beste matfiskproduksjonene fra de tre regionene. I tillegg til heder og ære fikk hvert av vinneranleggene kr. 10 000. Måleperioden som ble lagt til grunn for kåringen gikk fra tidspunkt for startfôring og 24 uker fremover, stort sett fra november 2016 til mars 2017.

Vinnerne av AquaGeni-prisen, settefisk 2017 ble:

Nord: Nordlaks Smolt AS, Avd. Mørsvik (ved Jakob Voldby)

Midt: Flatanger Settefisk AS (ved Morten Strøm)

Sør: Gjølanger Settefisk AS (ved Svein Åge Holstad)

AquaGen gratulerer vinnerne og ønsker alle de nominerte lykke til videre og velkommen tilbake til Trondheim for Generasjonsskiftet 2019.