Grieg Seafood inngår strategisk samarbeid med AquaGen

SjømatselskapetGrieg Seafood har inngått en langsiktig strategisk samarbeidsavtale med avlsselskapet AquaGenGrieg Seafood Rogaland skal produsere stamfisk og rogn av AquaGen-stamme ved egne anlegg i Erfjord. Avtalen omfatter også rognleveranser fra AquaGen til selskapets produksjon i Rogaland, Finnmark og på Shetland.  

Lakserogn ankommer klekkeriet.

Verdien av genetikk 

Det genetiske materialet er en grunnleggende innsatsfaktor i enhver matproduksjon, og en viktig suksessfaktor også for å oppnå en god lakseproduksjon. AquaGen selekterer laks med gode vekstegenskaper og høy sykdomsresistens, og var tidligst ute med å ta i bruk avansert metodikk i seleksjonen. Dette gir en god match mot Grieg Seafood sitt fokus på økt overlevelse og forbedret vekst i produksjonen som skal ta selskapet frem mot en produksjon på 100 000 tonn i 2020, sier Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood.  

Strategisk samarbeid  

Grieg Seafood og AquaGen finner hverandre innenfor sentrale områder for videreutvikling av laksenæringen, som lønnsom vekst, miljømessig bærekraft og digitalisering av næringen. AquaGen kan dokumentere betydelig fremgang for flere sentrale egenskaper i avlsarbeidet med avgjørende betydning for bærekraft og fiskevelferd. En sterk satsning på seleksjon for luseresistens og sykdomsresistens hos laksen vil være med på å sikre Grieg Seafood lusekontroll og god overlevelse i produksjonen. Begge parter har stor tro på stamfiskproduksjon i sjø som et middel for å oppnå sterkt seleksjonstrykk for tilvekst og overlevelse under de mest relevante miljøforhold. 

Selskapene har også felles interesse for i større grad å ta i bruk produksjonsdata for å forstå laksens biologi bedre og bruke denne kunnskapen for å videreutvikle produksjonsprosessene. «Vi i AquaGen ser frem til å ha et tett samarbeid med en så fremtidsrettet produsent som Grieg Seafood», sier Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen. 

En dyktig rognprodusent 

Rognproduksjonen til Grieg Seafood Rogaland er lokalisert til Erfjord i Suldal kommune. Selskapet Erfjord Stamfisk ble kjøpt opp av Grieg Seafood i 2011, men ble etablert allerede i 1987 og er en tradisjonsbærer innenfor stamfisk og rognproduksjon i Norge. Erfjord produserer rogn med høy kvalitet og levedyktighet, og AquaGen ser frem til å kunne tilby rogn av AquaGen-stamme også fra denne anerkjente rognprodusenten.