AquaGen etablerer rognproduksjon i Skottland

AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe Scottish Sea Farms sitt settefiskanlegg i Holywood, lokalisert nær Dumfries. Dette er en langsiktig strategisk investering for å imøtekomme en økende etterspørsel etter AquaGen-rogn i Skottland.

Fiskehelsesjef i Scottish Sea Farms, Ralph Bickerdike (til venstre) og daglig leder i AquaGen Scotland, Andrew Reeve. Foto: Scottish Sea Farms.

Lokalt oppdrettet stamfisk

Oppkjøpet gjennomføres etter en vellykket prøveproduksjon av rogn i settefiskanlegget høsten 2018 og vil gjøre AquaGen i stand til å tilby Skottlands lakseoppdrettere en stabil og forutsigbar forsyning av rogn fra lokalt oppdrettet AquaGen-stamme.

Dette vil også legge til rette for et målrettet avlsprogram for å utvikle de genetiske og biologiske egenskaper som er best tilpasset skotske oppdrettsforhold, og som dermed gir robuste laksepopulasjoner med spesiell vekt på fiskens velferd.

Sikker rognforsyning

Statssekretær for distriktspolitikken i Skottland, Fergus Ewing er glad for nyheten og uttaler: «AquaGens investering viser at de har tillit til og ønske om å drive langsiktig produktutvikling tilpasset Skottlands akvakulturnæring. Dette støtter opp om målene i Skottlands tiårsplan for fiskehelse som blant annet har som mål å forbedre sikkerheten i Skottlands rognforsyning.»

AquaGens administrerende direktør, Nina Santi sier: «Vi ønsker å gi våre kunder i Skottland en trygg og forutsigbar tilgang på rogn fra AquaGen-stammen, og denne siste investeringen åpner muligheten for levering fra lokalt oppdrettet stamfisk. »

«Vi planlegger en rekke oppgraderinger for anlegget. I første omgang skal vi produsere og levere rogn fra november 2019 til juni 2020. På lengre sikt håper vi å utvide til helårslevering av opptil 50 millioner rogn årlig.»

Virustest av rognvæske blir tatt ved befruktning.

Bedre fiskevelferd og produktkvalitet

AquaGen Scotland ble etablert høsten 2017 og har hovedkontor ved Stirling University Innovation Park. Selskapet vil ha ansvaret for produksjonen og måling av prestasjonene til laksen, og har åtte ansatte hvorav fire av dem er heltidsbasert i Holywood. Ytterligere to nye stillinger vil bli opprettet når produksjonen utvides.

I motsetning til kystnære settefiskanlegg, bruker anlegget i Holywood brønnboret grunnvann; et system som er kjent for høy biosikkerhet, kvalitet og konstant temperatur på vannet og er derfor godt egnet for rognproduksjon.

Scottish Sea Farms fiskehelsesjef, Ralph Bickerdike sier: «Dette er en meget lovende utvikling for Skottlands lakseoppdrettere, da verdensledende avlsekspertise og teknologi blir benyttet for lokalprodusert stamfisk, slik at deres avkom blir spesialtilpasset skotsk havmiljø. Dette vil i neste omgang gi en rekke forbedringer innen fiskevelferd og produktkvalitet.»